Plemeno parthenaise pochází původně ze středozápadní Francie, odkud se rychle rozšířilo id o zbytku země. Plemenná kniha byla založena již v roce 1893, kdy bylo toto plemeno třetím nejpočetnějším ve Francii. V druhé polovině 20. století však došlo k výraznému poklesu početních stavů – křížením s ostatními masnými plemeny, vytlačováním specializovaných dojených plemen a celkovou mechanizací živočišné výroby, která již nepotřebovala zvířata k tahu zemědělských strojů. Z původní trojstranné užitkovosti se tedy toto plemeno v současnosti chová hlavně k produkci kvalitního hovězího masa. Novým směrem se plemeno začalo ubírat hlavně díky pečlivé selekci a šlechtění, díky kterým se dnes chová mimo Francie v Belgii, Nizozemí, Švýcarsku, Velké Británii, Severní Americe a Austrálii.

Základní charakteristika plemene

Jedná se o plemeno masného užitkového typu a středního tělesného rámce. Zbarvení je plavé. Sliznice a konce rohů jsou černé. Kolem očí a mulce světle šedé zbarvení. U býků na hlavě, krku a spodní části těla tmavší až černé zbarvení.

 

Tab. č.1 Cíle šlechtitelského programu

Kategorie

Hmotnost ve věku (kg) Výška v kříži (cm) ve věku 365 dnů
210 dnů 365 dnů
Býčci 330 475 128
Jalovičky 290 400 119

Kategorie – věk

Hmotnost (kg) Výška v kříži (cm)
Plemenice – 24 měsíců 560 130
Krávy – 60 měsíců 830 137
Plemenní býci – 36 měsíců 1030 148

 

Graf č.1 Vývoj počtu krav v KUMP

Chovný cíl

Hlavním cílem současného šlechtění zůstává snaha o rozvoj a dále vytvoření populace zvířat moderního typu masného skotu, kombinujícího v sobě vynikají masnou užitkovost, při zachování dobré adaptability na přírodní prostředí, dobrých mateřských vlastností a vysoké pastevní schopnosti.

 

Produkční ukazatele
Plemenice
  • počet odchovaných telat na 100 krav základního stáda – minimálně 95
  • hodnocení obtížnosti porodů vyjádřené procentem snadných porodů podle platné Metodiky kontroly užitkovosti skotu bez tržní produkce mléka (dále jen „Metodiky KUMP“) – min. 95 %
  • věk při 1. otelení by neměl být vyšší než 40 měsíců (i když růstová schopnost mladých zvířat umožňuje jejich zařazení do reprodukce již ve věku 16 až 18 měsíců, doporučuje se první připouštění jalovic ve věku 24 až 28 měsíců)
  • pořadí otelení by mělo odpovídat věku plemenice

 

Plemenní býci
  • býci v přirozené plemenitbě – dle počtu březích plemenic v závislosti na délce připouštěcího období
  • hodnocení průběhu porodu a hmotnosti telat při narození – na základě výsledků KUMP

Národní výstava hospodářských zvířat Brno 2023

Ušní číslo Jméno Chovatel Majitel
Šampion show 448161953CZ EVIČKA LA ET Střední škola zemědělská a veterinární Lanškroun Střední škola zemědělská a veterinární Lanškroun
Reservní šampion show 495852953CZ HEDA ET Bříza Zbyněk , Klášterec nad Orlicí Bříza Zbyněk , Klášterec nad Orlicí

 

Jana Hrtúsová

zdroj: Atlas plemen hospodářských zvířat, Stupka a kol., ČSCHMS

foto: https://web2.mendelu.cz/af_291_projekty2/vseo/print.php?page=4614&typ=html

foto: https://parthenaisebeef.com.au/