Mikroklima ve stáji, především pak teplota vzduchu, je jedním z významných faktorů, který ovlivňuje celkovou užitkovost chovaných hospodářských zvířat. Negativním důsledkem pak může být kromě snížené produkce i zhoršení reprodukce a zpomalení růstu. Tepelně-izolační vlastnosti stájí, společně s nevhodným větracím zařízením, jsou jedním z nejčastějších problémů nejen při modernizaci stávajících stájí, ale i při výstavbě nových.

Proč zateplovat?

Kromě ušetření provozních nákladů v průběhu celého roku, je hlavním důvodem zajištění konstantní teploty uvnitř budovy, čímž se významně snižuje stres chovaných zvířat. V našich podmínkách je to především horké léto, kdy stoupá teplota vzduchu i ve stájích a dochází tak k tepelnému stresu zvířat, který se může projevit už při teplotě přesahující 20°C. Nejvíce tepla se do stáje dostane především stropem a dochází tak k výraznému prohřívání stájového prostoru. V zimním období, kdy se ve stájích i méně větrá, se i výrazně zhoršuje mikroklima a narůstá relativní vlhkost vzduchu. Nízká teplota vzduchu tak způsobí vyšší produkci par dýcháním ustájených zvířat a následně i její zvýšené množství v ovzduší. V nedostatečně izolovaných obvodových zdech to pak má za následek jejich vlhnutí.

Orosené stěny pak vytváří optimální podmínky pro rozvoj plísní a bakterií a rovněž se zhoršuje i tepelná bilance stáje a zvyšuje se výskyt respiračních onemocnění.

Správná izolace rovněž zamezuje srážení vlhkosti na podlaze (nedochází tak ke skapávání vysrážené vlhkosti z konstrukce krovu – především vaznic a krokví), což může způsobovat zvýšený výskyt problémů s paznehty případně pařátů u drůbeže.

 

Výhody zateplování zemědělských objektů (stáje, skladovací prostory):

• Snížením stropu se omezí vytápěná plocha
• Podkrokevním zateplením se srovná podhled do jedné, celistvé roviny a podpoří se tím výkon nucené klimatizace, čímž se zlepší přirozené šíření vzduchu
• Minimalizuje se vznik uhnízdění holubů,  pavučin a prachových zákoutí, která můžou být zdrojem mikroorganismů a zajistí se tak vyšší hygiena stájí nebo skladů
• Rovný povrch se lépe čistí – tepelně-izolační deska Powerline díky bíle lakované antikorozivní fólii odolává tlaku min. 1,5 kg/cm²,
a proto snese pravidelné proto vysokotlaké čištění vapkou, což je podpořeno i téměř 99% nenasákavostí polyuretanu

 

Čím zateplovat?

Powerline izolační desky jsou speciálně navržené do zemědělských staveb a jsou konstruované tak, aby odolávali agresivním a extrémním vnitřním podmínkám – čpavek, sirovodík, kyseliny, zásady, oxid uhličitý, metan. Díky použitým izolačním deskám se tak trvale ochrání krokve a prodlouží se životnost celé nosné konstrukce. Polyuretan (PIR = obsahuje retandanty hoření) patří mezi nejvýkonnější izolant na trhu. Jeho izolační vlastnosti lze srovnat přibližně s 2-násobkem polystyrénu nebo 1,5-násobek minerální vaty. Jeho nízká objemová hmotnost (ρ = ± 30 kg/m³) výrazně usnadňuje pokládku (minimální omezení provozu) a dodatečně zbytečně nezatěžuje stávající konstrukci (novostavby i rekonstrukce). Není tedy potřeba zvyšovat statickou únosnost stávající konstrukce a minimalizuje se zásah do stávající nosné střešní konstrukce. Použití prvků RECTICEL je oproti sendvičovým panelům konkurenčních firem výhodné i z hlediska toho, že není nutno demontovat stávající funkční střešní plášť a nahrazovat jej střešními sendvičovými panely.
recticel-prasecak

Proč Powerline izolační desky?

• Desky minimálně zatěžují strop díky lehkosti a velkým rozměrům (cca 30 kg/m³)
• Snadno a rychle se staví (= levnější cena montáže)
• Minimalizují se tepelné mosty (šířka 1,2 m x až 15,6 m délka desek) – tepelný most je místo, kudy uniká teplo z interiéru do exteriéru. Kromě úniku tepla se může tepelný most projevovat kondenzací vlhkosti na stěně.
• Bílá barva povrchu zvyšuje světelné podmínky uvnitř prostoru a ovlivňuje tak welfare zvířat.
• Ochrana proti škůdcům (čmelíci, potemníci..) je zajištěna vzduchotěsným uzavřením tvrzené PIR pěny do hliníkového obalu 

• Všechny prvky W3 a Quattro systémy jsou navrženy tak, aby dosahovaly vysokých vzduchotěsných parametrů (parotěsnost, snížení prostupu tepla, speciální kotvící háčky PROFISOL), čímž se eliminuje kondenzace vodních par v prostoru nad realizovaným podhledem z desek RECTICEL. Snížením této kondenzace se snižuje výskyt poruch staveb z důvodu kondenzace vodních par a prodlužuje se tak životnost celé konstrukce.

jednoduchy-quattro-system-s-velkym-u-profilem-a-profisol-hacky
• Powerline zcela vyhovuje platným požárním předpisům (min. D-s2, d0 podle § 24/2 vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, novelizované vyhláškou č. 268/2011 Sb.) a splňuje podmínky pro žádost o dotaci (požární atesty, hygienická nezávadnost, …).

Trvalým umístěním polyuretanu pod krokve se izolant vzniklý polymerací (= chemický proces, který uvnitř sendvičového jádra stále probíhá) dokonale ochrání před nepříznivými meteorologickými vlivy (léto x zima, den x noc), a tudíž se negativně neovlivní jeho životnost. I po 50 letech je jeho izolační schopnost přibližně stejná, jako v době jeho montáže.

Marcela Otrubová, Michal Pokorný