Osteopatie je forma alternativní medicíny, která se zaměřuje na diagnostiku a léčbu různých zdravotních problémů prostřednictvím manipulace a masáže kosterního a svalového systému. Původně vyvinutá pro lidi, osteopatie se nyní používá také u velkých zvířat, jako jsou koně, krávy a jiná hospodářská zvířata. Po ošetření je běžné, že farmy zaznamenají zvýšení produkce mléka. Neexistují však žádná čísla o vlivu osteopatického ošetření na produkci mléka: je to jen dojem, nebo skutečně zlepšuje produkci?

Aby na tuto otázku odpověděla, Ecole Française d’Ostéopathie Animale (EFOA; Caen, Francie), doprovázená vědeckým týmem Lab To Field (výzkumné centrum v Dijonu, Francie), zahájila výzkumný projekt k vyhodnocení účinku osteopatie.

Do této studie bylo přijato celkem 100 holštýnských dojnic (32 prvotelek a 68 starších krav) z jedné farmy. Výzkumníci je vybrali na základě individuální produkce mléka během 2 týdnů před začátkem pokusu (průměr 31,3 kg), fyziologického stavu (březost, fáze laktace) a parity krav. Byla vytvořena „léčená“ skupina a „kontrolní“ skupina.

První den experimentu bylo všech 100 krav prohlédnuto jedním ze čtyř osteopatů EFOA zapojenými do studie. Krávy v léčené skupině absolvovaly osteopatické ošetření a krávy v kontrolní skupině léčbu „placebem“. Aby bylo zajištěno, že studie byla slepá, farmář nevěděl, která z jeho krav podstoupila osteopatické ošetření. Všechny krávy byly poté chovány společně ve stejné stáji a data o jejich produkci byla monitorována individuálně pomocí dojicího robota.

Zvýšení produkce mléka po osteopatické léčbě

Při analýze dat vědci zaznamenali, že krávy ošetřené osteopaty produkovaly více mléka během 2 týdnů po léčbě (v průměru 30,6 kg oproti 29,8 kg v kontrolní skupině). Rozdíl byl nejvýraznější u starších krav – ošetřené krávy vyprodukovaly každý den v průměru o 1,3 kg více než krávy v kontrolní skupině. To se promítlo do významného zvýšení denní produkce mléčné bílkoviny (980 g vs. 943 g v průměru v kontrolní skupině). Po těchto 2 týdnech se rozdíl mezi těmito 2 skupinami zmenšil.

Osteopatie u krav

Dr Cléo Omphalius, který vedl studii a prezentoval výsledky na posledním kongresu EAAP, k tomu říká: „Vytvořili jsme tuto slepou studii, abychom získali objektivní výsledky o využití osteopatie v chovu dojnic. Výsledky nás zaujaly, protože nyní, když jsme pozorovali tyto rozdíly mezi skupinami, bychom rádi pochopili hlavní mechanismy, které jsou základem těchto změn. Doufáme, že v budoucnu budeme schopni na tyto otázky odpovědět.“

Zdroj: Philippe Caldier, Osteopathy: A new approach to improving dairy cow production?

foto: pixabay.com