Dění v bachoru ovlivňuje všechny gastrointestinální funkce včetně metabolického stavu, jaterní funkce, imunitní odpověď a samozřejmě i mléčnou žlázu. Od bachoru až po mléčnou žlázu hostí organismus dojnice řadu specifických mikrobiomů, které hrají důležitou roli. Rozvoj subakutní bachorové acidózy (SARA) a její důsledky mimo bachor jsou dokonalým příkladem tohoto „mikrobiálního kontinua“.

Je známo, že krmná dávka bohatá na snadno fermentovatelné cukry mění složení a rozmanitost bachorových mikrobiálních společenství a jejich funkce. Tato změna vede ke změnám profilu fermentace a snížení pH bachoru, což je pro SARA charakteristické. Nízké pH v bachoru po delší dobu může negativně ovlivnit příjem a využití krmiva a  mikrobiální metabolismu, protože inhibuje mikroflóru rozkládající vlákninu.

Role bakterií

SARA indikuje uvolňování velkého množství bezbuněčného lipopolysacharidu (LPS) do krevního řečiště. LPS je složkou bakteriálních struktur, které se uvolňují především po rozpadu bakterií a může tak spustit zánětlivé vzorce na úrovni stěny bachoru. Kromě LPS mohou být během SARA v bachoru uvolňovány další zánětlivé sloučeniny jako je histamin. Ten je produkován bakteriemi, které tolerují nízké pH a jeho koncentrace se zvyšuje při akutní acidóze.

Rychle fermentované sacharidy

Vysoké zastoupení rychle fermentovatelných sacharidů (krmné dávky s vysokým obsahem koncentrátů nebo obilovin) podporuje produkci těkavých mastných kyselin (VFA), které jsou důležitým zdrojem energie pro zvíře. Na druhou stranu rychle fermentovatelné sacharidy v krmné dávce zvyšují produkci kyseliny mléčné, která se může v bachoru hromadit. Vysoká koncetrantrace této kyseliny má škodlivé účinky na stěnu bachoru v podobě eroze papil a destrukce stěny bachoru a její zvýšené propustnosti. Díky tomu mohou zánětlivé molekuly jako je LPS a histamin snadno přecházet do krevního řečiště a spustit tak systémový zánět, který zahrnuje větší potřebu glukózy a zvýšenou potřebu energie. Zánětlivá reakce může odklonit živiny, které jsou nezbytné pro syntézu složek mléka. Histamin uvolněný do krevního řečiště velmi ovlivňuje zdraví paznehtů a může vést až k laminitidě.

Vliv na zdraví a užitkovost

Kromě snížení energie dostupné pro správné funkce organismu a syntézu mléčných složek má přítomnost toxických sloučenin v krevním řečišti vliv na imunitní odpověď a zánět na úrovni vemene. Lipopolysacharidy z rozpadlých bakterií mohou být transportovány krevním řečištěm do mléčné žlázy, kde mohou vyvolat lokální imunitní odpověď. Tato imunitní reakce může narušit imunitní obranu struku a dokonce zničit jeho bariérovou funkci, což zvyšuje riziko mastitidy.

Bylo zjištěno, že zánětlivá reakce ve vemeni je spojena se snížením obsahu mléčné bílkoviny. Podobná pozorování byla provedena i s histaminem. Kromě toho, že SARA ovlivňuje mikrobiom v bachoru a střevech, předpokládá se, že mění i mikrobiom mléka. V důsledku toho může SARA narušit udržování tělesné kondice a produkci mléka. Je to kvůli změně mikrobiální fermentace a také kvůli účinkům SARA na zánět a imunitní odpověď mimo bachor.

Shrnutí

  1. Prostředí v bachoru může ovlivnit funkce mimo trávicí systém
  2. SARA je spojena se změnami v mikrobiálních populacích a produkty fermentace
  3. Změny v mikrobiální populaci mohou způsobit uvolňování toxických látek jako je LPS nebo histamin a také nadprodukci organických kyselin, které mohou být agresivní vůči stěně bachoru.
  4. Toxické sloučeniny aktivují zánětlivé a imunitní reakce na úrovni bachorového epitelu, ale také ovlivňují celý organismus z důvodu jejich přenosu do krevního oběhu zvířete.
  5. Molekuly LPS z trávicího traktu byly nalezeny také v mléčné žláze.
  6. Imunitní a zánětlivé reakce způsobené LPS mohou narušit imunitní obranu struku a snížit obsah mléčné bílkoviny v mléce.
  7. Imunitní a zánětlivé reakce spotřebovávají energii, která nebude využita pro důležité fyziologické potřeby nebo produkci mléka.

Autor: Frédérique Chaucheyras-Durand, PhD, Manager of the Ruminant Center of Excellence of Lallemand Animal Nutrition, France

zdroj: https://www.dairyglobal.net/health-and-nutrition/nutrition/optimising-digestive-function-for-better-udder-health/

foto: pixabay.com