Určitě se vám někdy stalo, že tele, o kterém víte, že je nemocné se na chvíli vzpamatuje pokud se k němu přiblížíte. To stále převládají geny původního divokého skotu, kdy byl skot častou kořistí predátorů, proto dělají maximum, aby nevypadali nemocně nebo zranitelně i když to tak je.

Důležité je proto objektivně posoudit zdraví telat a zachytit nemocná zvířata v rané fázi onemocnění. K tomuto účelu dobře poslouží vyhodnocení základních životních funkcí telete mezi které patří tělesná teplota, srdečná frekvence a frekvence dechu.

  1. Tělesná teplota

Tělesná teplota telat se pohybuje v rozmezí 37,7-39,1°C. Nejrychlejší a nejpřesnější je rektální měření digitálním teploměrem

  1. Srdeční frekvence: 100 -140 tepů/min

Srdeční frekvence (tep) u telat je většinou dvojnásobná než u dospělých krav. Tep lze měřit přiložením dvou prstů na tepnu u kořene ocasu nebo pod čelistí. Těžce nemocná telata mohou mít slabý tep, který jde obtížně zjistit. V tom případě lze tep změřit pomocí stetoskopu za levým loktem telete. Srdeční frekvence se zvýší, když jsou telata v pohybu nebo jinak aktivní, proto je důležité měřit tuto hodnotu u telat v klidu.

  1. Frekvence dechu: 30-60 dechů/min

Dechovou frekvenci lze posoudit vizuálním pozorováním nádechu a výdechu. Nedávejte teleti ruku před mulec, protože pachy mohou změnit vzorec dýchání. K vyhodnocení lze použít i stetoskop a zároveň tak detekovat i abnormality v plicích, např. sípání. Vysokou dechovou frekvenci často doprovází i horečka, kdy se organismus snaží o ochlazení. Vysoká okolní teplota (nad 25,5°C) v kombinaci s vysokou vlhkostí může zvýšit ukazatele vitálních funkcí a tele nemusí být nemocné, ale může trpět tepelným stresem.

Pro pomoc nemocným telatům mějte po ruce tyto pomůcky:

  • Stetoskop
  • Teploměr
  • Orální elektrolyty jako první pomoc při dehydrataci
  • Probiotika pro obnovení střevní mikroflóry
  • Vitamíny B pro podporu chuti k jídlu a metabolismu

Použití výše uvedených pomůcek může pomoci podpořit nemocná telata a přitom nepředstavují žádná rizika  pokud jde o zdraví telat.

zdroj: Maureen Hanson,  Know a Calf’s Vital Signs

foto: redakce