Vysokoužitková dojnice vytváří více než 2000W tepla, což je daleko více, než jsou její možnosti se během letního dne tohoto tepla zbavit. Produkce tepla na každých 4,5l mléka je zhruba 100W tepla.

Krávy postižené ztrátou mléka vlivem tepelného stresu, budou ve ztrátě po celou dobu laktace.

Farmáři vlivem tepelného stresu vzniká hned několik ztrát:

 1. Snížení roční užitkovosti krav, a tím i zvýšení nákladů na produkci každého litru mléka
 2. Snížení složek a kvality mléka – vlivem tepla klesá obsah tuku o 0,4% a proteinu o 0,2%. Zároveň se zvyšuje počet somatických buněk o 100tis.
 3. Snížení efektivity krmení o 5-20%
 4. Snížení plodnosti krav – prodloužení mezidobí
 5. Zhoršení imunitního systému krav – zvýšený výskyt mastitid a infekcí dělohy
Část krmné dávky, která je potřeba na ochlazování organismu, tvoří až 3x větší investici než investice do ochlazování.

Samotná nucená ventilace ochladí metabolické teplo max. 1000W, které vytváří suchostojné krávy a dojnice s užitkovostí kolem 15l. Pro vysokoužitkové dojnice je nejefektivnější kombinace zvlhčování a ventilace, která ochladí až 5x více tepla.

4 požadavky pro správné ochlazování krav:

 • VODA – namočení krávy během krátké doby
 • VZDUCH- umělý proud vzduchu o rychlosti 3m/sec.
 • ČAS – doba ochlazovaní 4-6 hodin/den
 • KRÁVA – přítomnost v místech ochlazování

Mezi nejvhodnější místa k ochlazování patří čekárna jak před dojením tak i mezi jednotlivými dojeními, krmný žlab a lehárna, kde se krávy chladí jen ventilátory. Pro hodnocení efektivity ochlazování existuje několik metod založených na sledování tělesné teploty zvířat. To lze provádět sledováním intervaginální teploty, bachorovými bolusy, termokamerami nebo pomocí senzorů namáhaného dýchání. Mezi dlouhodobé metody patří sledování poměru letního a zimního indexu.

Žádná investice v sektoru dojných krav nezaplatí tak rychle jako investice do ochlazování krav.

Tab č.1: Čistý příjem při intenzivním ochlazování v létě v eurech (mléčná farma o 300 kravách)

Zvýšení roční užitkovosti

2%

3%

4%

5%

Zvýšení roční užitkovosti v litrech/krávu

200

300

400

500

Zvýšení přijmu na krávu

50

80

110

140

Zvýšení přijmu farmy

15 000

24 000

33 000

42 000

 

Cyclone 360

Ventilátor Cyclone 360 ​​je k dispozici od 52 (1,4m) do 72 palců (1,8m) v závislosti na architektuře budov. Disponuje možností přizpůsobit rychlost ventilátoru potřebám zvířete pro optimální odvádění jeho tělesného tepla. Cyclone 360 ​​šíří vysokou rychlost vzduchu (0,5 až 1,5 m/s) na vysoké úrovni, která zajišťuje pocit bezpečí. Funkcí ventilátoru je odstranit izolační vrstvu a znovu aktivovat výměnu tepla přes kůži.

Specifika ventilátoru Cyclone 360

 • Řemenový pohon = nenáročná údržba.
 • Nízká hladina hluku.
 • Pozinkovaný ocelový rám, sklolaminátové deflektory.
 • Snadná montáž pod střechu.
 • Rychlost 0,5  až 1,5 m /s

 

KONTAKT:

web: www.farmsystem.cz

e-mail: OFFICE@FARMSYSTEM.CZ

telefon: +420 702 121 787