V ČR se i nadále očekává pokles výkupních cen mléka

Březen znamenal již druhý měsíc, kdy cena mléka klesala a dostala se na hodnotu 9,05 Kč/l, což je o 0,6 % méně než v únoru. V meziročním srovnání je tato cena o 2,4% vyšší než cena vyplácená v březnu 2018. Ceny vyplácené zemědělcům podle krajů se pohybovaly v rozmezí od 7,95 Kč/l do 10 Kč/l. Nejnižší průměrná cena byla vyplácená zemědělcům v Moravskoslezském kraji, a to  8,79 Kč/l a nejvyšší průměrná cena 9,28 Kč/l v Karlovarském kraji. Odhad cen zemědělských výrobců (CZV) na další měsíce očekává další snížení a to v dubnu na 8,86 Kč/l a v květnu na 8,78 Kč/l (rozdíl cen CZV a nákupních cen vyplácených mlékárnami je dán odlišnou specifikací, metodikou a také jinou skupinou a počtem respondentů).

Nákup mléka mlékárnami

Mlékárny v březnu nakoupily 220 366 tis. litrů mléka o tučnosti 3,96 % s průměrným obsahem bílkovin 3,48 % za průměrnou cenu 8,96 Kč/l. V porovnání s průměrným nákupem za první čtvrtletí byl březnový nákup nadprůměrný. Při porovnání s únorovým nákupem došlo v březnu k nárůstu nákupů o 25 242 tis. litrů, což je o 12,9 %. I v meziročním srovnání došlo ke zvýšení, a to o 1 %.

Výroba mléka a mléčných výrobků v EU-28

Průměrná výkupní cena mléka v EU-28 v březnu dosahovala 34,64 eur/100kg, což je o 1,6% méně než v únoru. Odhady na měsíc duben sice předpokládají mírné zvýšení, zhruba o 0,4%, ovšem predikce pro drtivou většinu členských zemí naznačuje další pokles cen.

Výhled pro výrobu mléčných výrobků, produkce mléka a stavy zvířat v  EU-28

2018

2019

Výroba

-0,4 %

+0,4 %

Vývoz

+0,3 %

+0,8 %

Dovoz

+13 %

-0,7 %

Spotřeba

+0,2 %

+0,3 %

Dodávky mléka

+0,9 %

+0,7 %

Stavy dojnic

-1,6 %

-0,6 %

 

  • Počet dojnic byl v prosinci 2018 o 1,6% nižší než v roce 2017. Ve stejném období klesl i počet jalovic o 2 %, což ukazuje na zpomalení obnovy stáda dojnic v roce 2019
  • I přes dopady suchého léta 2018 a nižšímu počtu krav byly dodávky mléka v roce 2018 meziročně vyšší o 0,9 %. To je dáno nárůstem užitkovosti dojnic o 2 % podpořené zvýšeným zkrmováním koncentrovaných krmiv z dovozu v posledním čtvrtletí loňského roku. Pokud v letošním roce nenastanou extrémní klimatické podmínky, očekává se nárůst dodávek mléka o 0,7 %.
  • EU-28 je stále 1. světovým vývozcem mléka a mléčných výrobků a pokrývá 32 % trhu. Tím, že poklesl vývoz USA do Číny, otevírá se více příležitostí pro EU – evropské vývozy do Číny v loňském roce vzrostly o 11 % a pokryly téměř 25 % z celkových dovozů směřovaných do Číny.

Výhled pro vývoj mléčného trhu v období 2019-2020

Světová organizace pro výživu a zemědělství (FAO) vydala dvouletou výhledovou zprávu o vývoji potravinářských trhů v letech 2019-2020 podle které se předpokládá, že by světová produkce mléka mohla vzrůst o 1,9 % na celkových 859 milionů tun v roce 2019 a všechny hlavní regiony zaznamenají růst produkce, i když pomalejší než v roce 2018. Produkce mléka v Indii, která disponuje velkým stádem dojnic je udržována vysokou poptávkou se v letošním roce zvýší o 5,3 % až na 196 mil. tun, což odpovídá 23% světové produkce. Mírnější nárůst produkce mléka na 168 mil. tun se očekává v EU, která je druhým největším producentem mléka na světě. Snižující se počet dojnic v EU je kompenzován jejich zvyšující se užitkovostí. Vyšší užitkovost dojnic zvýší i produkci mléka v USA a to o 1% na necelých 100 mil. tun.

V letošním roce se očekává nárůst světového vývozu o 1,8% na 76 milionů tun, který je stimulovaný prudkým nárůstem poptávky po dovozu ze strany Číny, Mexika, Malajsie, Egypta a Brazílie. Většina zvýšeného objemu obchodu s mlékem bude pocházet z Nového Zélandu, Mexika, EU a Agrentiny. Světové ceny mléka a mléčných výrobků (měřeny cenovými indexy FAO) se od ledna 2019 zpevňují a přerušují pokles, který začal  v červnu 2018.

stručný přehled ze zemědělského výhledu uvádějící trendy na trhu s mlékem a mléčnými výrobky do roku 2030 najdete v tomto článku: Celosvětová produkce mléka přesáhne miliardu tun

Marcela Otrubová

zdroj:

Zpráva o trhu s mlékem a mlékárenskými výrobky: http://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fzpravy%2Ftis%2Fzpravy_o_trhu%2F04%2F1558016654923.pdf

Komoditní karta Mléko: http://eagri.cz/public/web/mze/zemedelstvi/zivocisna-vyroba/zivocisne-komodity/mleko-a-mlecne-vyrobky/