Obiloviny jsou nedílnou součástí výživy téměř všech národů (mouka, vločky, …). Celosvětově nejrozšířenější obilninou je pšenice, které konkuruje rozsahem produkce už jen rýže, oblíbená především v Asii. Využívají se dále jako krmivo pro hospodářská zvířata (zelená píce, siláž, …), v energetickém průmyslu pro výrobu biopaliv, výrobu alkoholu nebo ozdobných předmětů. A v neposlední řadě se využívá sláma, jako vedlejší produkt na zaorání, krmivo, stelivo či stavbu ekodomů.

Graf č.1: Vývoj osevních ploch obilovin

Graf č.2: Výnosy obilovin 2015-2019

Pšenice obecná (triticum aestivum)

Mezi podmínky pro pěstování pšenice bezpodmínečně patří vhodné zařazení do osevního postupu. Nejvhodnější je po luskovinách, jeteli, jetelotrávách a včas sklizených okopaninách. Ideální půda je černozemě, střední až těžší s pH v rozmezí od 6,2 do 7,0. Z tohoto hlediska je vhodná výrobní oblast řepařská a kukuřičná. Klíčí při 3-4 °C a pod sněhem snáší i teploty do -20°C. Při holomrazech hrozí vymrzání. Transpirační koeficient se pohybuje okolo 300-550 g vody. Kvalita potravinářské pšenice je určována podle obsahu lepku a škrobu.

Hnojení dusíkem se provádí během vegetace do mléčné zralosti (40-120 kg/ha). Rozdělujeme ho na dávku základní (maximálně 1/4), regenerační (1/3-1/2), produkční (1/3) a pozdní (1/4). Fosfor a draslík dávkujeme dle půdní zásoby, kterou zjistíme z údajů v AZP. Vápník dodáváme k předplodině a hořčík podle rozborů listu během vegetace.

(zdroj: pixabay.com)

Žito seté (secale cereale)

Žito seté zařazujeme do osevního postupu po olejninách, luskovinách, luskoobilných směskách, včas sklizených okopaninách a lze i po obilovinách. Nejvhodnějšími oblastmi pro tuto cizosprašnou obilninu jsou výrobní oblast podhorská a bramborářská. Klíčí při 2-3 °C a pod sněhem snáší až –55°C. Transpirační koeficient je 400-600 g vody.

Tuto plodinu lze hnojit organickými hnojivy. Dusík aplikujeme během vegetace do mléčné zralosti (20-120 kg/ha). V případě vápníku, fosforu, draslíku a hořčíku postupujeme stejně jako u pšenice obecné.

U žita se setkáváme s tzv.: námelem. Jedná se o houbovitou chorobu, kterou způsobuje paličkovice nachová. Příznakem jsou zrna přeměněná v černá až černo-fialová, podlouhlá, tvrdá sklerocia vyčnívající z klasů. Pěstuje se i cíleně a využívá se především ve farmaceutickém průmyslu.

(zdroj: pixabay.com)

Tritikale (triticosecale)

Hybridní kříženec pšenice a žita, který byl vyšlechtěn pro krmné účely. Zrno obsahuje vyšší podíl bílkovin než pšenice i žito (12-19 %). Snáší horší podmínky než pšenice, ale vyžaduje lepší než žito. Ideální je výrobní oblast obilnářská, bramborářská a pícninářská. Výživa odpovídá požadavkům pšenice obecné.

(zdroj: pixabay.com)

Ječmen setý (hordeum vulgare)

Vhodnou půdou k pěstování ječmene je především půda hlinitá, střední až těžká s pH pohybujícím se okolo 6,8-7,5. Ideální zařazení ozimé formy ječmene do osevního postupu je po luskovinách, raných bramborách, řepce a pícninách. Naopak pro formu jarní jsou nejvhodnější hnojené okopaniny a kukuřice. Lze zaset i po obilovinách ovšem za předpokladu zvýšené dávky hnojení. Klíčí při teplotě 2-3 °C a pod sněhem snáší teploty okolo -12°C. Při holomrazech hrozí vymrzání. Transpirační koeficient se u ječmene pohybuje okolo 300-450 g vody. Pěstování ječmene je možné ve všech výrobních oblastech, ovšem nejvhodnější pro sladovnický ječmen je oblast Polabské nížiny, střední Moravy a Středočeské pahorkatiny.

U ječmene ozimého rozdělujeme dávky dusíku podobně jako u pšenice. Dodáváme během vegetace do mléčné zralosti 60-120 kg/ha. Jarní forma je velice citlivá na příjem dusíku, který ovlivňuje sladovnickou kvalitu. Aplikujeme proto 30-80 kg/ha nejlépe před setím a při potřebě vyšší dávky než 60 kg dávkujeme 2/3 před setím a zbytek v době odnožování. Fosfor, draslík, vápník a hořčík dodáváme podobně jako u pšenice.

(zdroj: pxhere.com)

Oves setý (avena sativa)

Patří mezi nejméně náročné obiloviny. Ideální zařazení v osevním postupu je po okopaninách a jetelovinách, ovšem s odstupem 4-5 let z důvodu nebezpečí výskytu háďátka ovesného. Klíčí při 3-5°C. Nesnáší krátká a horká léta. Vhodnou půdou k zasetí je především půda střední až těžká s pH 5,5 – 7,5. Je vhodný i do horských výrobních oblastí.

Podle podmínek pěstování aplikujeme dusík (40-100 kg/ha), který rozdělíme do dávek před setím do 50 kg a zbytek v začátku sloupkování. Fosfor, vápník a draslík dodáváme podle údajů z AZP.

(zdroj:pixabay.com)

Tab. č. 1: HTS, výsevek, termín setí, optimální počet rostlin a výnos u jednotlivých druhů obilovin

PLODINA HTS VÝSEVEK (kg/ha) TERMÍN SETÍ OPTIMÁLNÍ POČET ROSTLIN NA m2 VÝNOS (t)
Pšenice obecná – ozimá 43-60 180-240 do 10.10. podle oblasti a odnožování (více odnožující 350-450 a méně odnožující 450-550) 6-8
Pšenice obecná – jarní 30-55 200-240 březen-začátek dubna podle oblasti a odnožování (300-500) 6-8
Ječmen setý – ozimý 30-70 140-200 do 15.10. 200-350 5-7
Ječmen setý – jarní 40-50 160-220 jaro 250-350 4,5-6
Žito seté – hybridní 25-35 70-120 do 28.9. 250-350 5-6
Oves setý 27-45 180-230 březen-duben 300-450 3-5
Tritikale – ozimé 35-55 180-230 do 10.10. 200-350 5-7

 

Autor: Jana Hrtúsová

Zdroj:  https://www.babiccinavolba.cz/encyklopedie-mouky/druhy-obilovin-a-jejich-vyuziti/

https://www.czso.cz/

Foto: pixabay.com