Zahájením laktace a následné produkci mléka dochází v organismu dojnice k velkým změnám především kvůli zvýšené potřebě živin na podporu syntézy mléka. Kromě zvýšené potřeby energie a aminokyselin pro mlezivo a následnou produkci mléka se zvyšuje produkce vápníku dvojnásobně až trojnásobně oproti období před otelením. Krátce před otelením dojnice ukládá 8 až 10 g vápníku denně do plodu, ale po otelení vylučuje 20 – 30 g vápníku denně do mleziva a následně do mléka. Musí tedy proběhnout metabolická adaptace na podporu zvýšené potřeby vápníku. Pokud neproběhne dostatečně brzy nebo v dostatečném rozsahu, klesne koncentrace v krvi pod kritickou hranici a může dojít ke klinické a subklinické hypokalcémii a v extrémním případě až k ulehnutí po porodu neboli mléčné horečce.

Výživa krav v okoloporodním období

V hlavní roli vápník

Nejnižší koncentrace vápníku v krvi se obvykle vyskytuje během 12 až 24 hodin po otelení a obvykle se u zdravých krav vrátí k normálu během 2-3 dní po otelení. Klinická hypokalcémie je nejčastějším onemocněním mléčného skotu s výskytem kolem 5%. Výskyt se zvyšuje s vyšší produkcí mléka a následnou laktací. U jalovic se klinická hypokalcémie rozvine jen zřídka, protože produkují méně mleziva a mléka a mohou rychleji mobilizovat vápník z kostí, protože ještě nemají dokončený růst.

Regulace vápníku v krvi

Koncentrace vápníku v krvi je přísně regulovaná řízením absorpce vápníku z krmné dávky a uvolňováním nebo vychytáváním vápníku z kostí. Tyto procesy řídí dva hormony – prathormon a kalcitonin. Jak koncentrace vápníku v krvi klesá, parathormon v ledvinách způsobí snížení vylučování vápníku v moči. Tato změna ale působí jen malé úpravy koncentrace vápníku v krvi. Pokud je potřeba vápníku větší, např. při zahájení a udržení laktace, parathormon působí na kosti a vápník se resorbuje a uvolňuje do krve. Aby se parathormon vylučoval a účinně se vázal na svůj receptor, je třeba dostatek hořčíku.

Subklinická hypokalcémie

Dojnice se subklinickou hypokalcémií nevykazují klinické příznaky, ale mají nízkou koncentraci vápníku v krvi obvykle 24 hodin po otelení. Jediným způsobem, jak zjistit, zda dojnice trpí subklinickou hypokalcémií je analýza koncentrace vápníku v krvi během prvních 1 až 2 dnů po otelení. Dojnice s koncentrací vápníku v krvi 8,0 mg/dl (2mmol/l) nebo nižší, ale nevykazující klinické příznaky jsou považovány za subklinicky hypokalcemické. Časté klinické příznaky mohou zahrnovat nervozitu, přesouvání hmotnosti a šoupání zadních nohou. U krav s nižšími koncentracemi vápníku v krvi během prvního dne po otelení je vyšší riziko posunutí slezu, ketózy, zadržení placenty, metritidy a mastitidy. Rizikovou skupinou jsou i krávy s vysokou tělesnou kondicí při otelení.

Jak rozhodnout o léčbě dojnic s hypokalcémií během časné laktace?

Kráva stojí?

NE

 • Podejte infuzi vápníku
 • Následně:
  • bolus, když se kráva znovu postaví
  • bolus o 12 hodin později

ANO

 • Nepodávejte infuzi
 • Podejte perorální bolus:
  • bolus ihned po otelení
  • bolus o 12 hodin později

Mléčná horečka je zpravidla léčena infúzí vápníku s následným podáním dvou perorálních bolusů podaných s odstupem 12 hodin. Důležité je, že perorální bolus by neměl být podáván, pokud krávy nereagují na léčbu vápníkem. Bolus se nepodává pokud kráva leží, protože by se kráva mohla udusit.

U subklinické hypokalcémie se infuze vápníku nedoporučuje, protože by to mohlo vést k dlouhodobému poklesu koncentrace vápníku v krvi.  Navzdory tomu může podání dvou perorálních bolusů vápníku  (první ihned po otelení a druhý bolus o 12 hodin později ) vysokoprodukčním kravám na druhé a vyšší laktaci minimalizovat riziko vzniku mléčné horečky.

Vápenný podpůrný bolus

Calcium Boost Bolus obsahuje dvě formy vápníku a to mravenčan vápenatý a octan vápenatý. Každá z nich má u zvířete jinou rychlost vstřebávání, takže potřeby vápníku jsou uspokojeny po delší dobu. Celkový obsah vápníku je 45 g. Bolus obsahuje také vitamín D3, který podporuje vstřebávání vápníku ze střev.

Nedráždí bachor ani sliznice, ideální pro použití u starších krav.

Dávkování:

Aplikujte perorálně vhodným bolusovým aplikátorem:

Dojnice:

1 bolus 12 až 24 hodin před otelením

1 až 2 bolusy ihned po otelení

1 bolus 12 až 15 hodin po otelení

1 bolus 24 až 30 hodin po otelení

Po infuzi vápníku:

2 bolusy 2 hodiny po infuzi

2 bolusy 12 hodin po infuzi

Před použitím se doporučuje požádat o stanovisko odborníka na výživu.

KONTAKT:

web: www.farmsystem.cz

e-mail: OFFICE@FARMSYSTEM.CZ

telefon: +420 702 121 787