Výše mezd je jeden z hlavních důvodů, proč zemědělství opouští čím dál více lidí. Při sledování přírůstku mezd v roce 2017 skončilo zemědělství na posledním místě! Přitom mzda nabízená zaměstnavatelem doplněná o další benefity je často klíčovým faktorem při rozhodování potencionálního zaměstnance, do které sféry nakonec nastoupí. Zemědělství má v hledání nových zaměstnanců často nevýhodu zvláště v tom, že jsou odkázáni na slabé lokální venkovské trhy práce, kde se hůře uspokojuje poptávka po zaměstnancích i třeba z důvodu dojezdové vzdálenosti.

Graf č. 1 Srovnání vývoje mezd v zemědělství a průmyslu s průměrnou mzdou ČR

mzdy-graf-2

V prvním čtvrtletí tohoto roku dosahovala průměrná mzda v zemědělství 22 606 Kč, což je meziroční nárůst o 7,1 %.

Mzdy v zemědělství zůstávají stále pod hranicí mezd v průmyslu i pod hranicí průměrné mzdy v ČR. Rozdíl ve mzdách je rovněž velmi patrný při porovnání méně kvalifikovaných pracovníků a těch řídících, kde vznikají největší rozdíly při porovnáním s průmyslem. Největší propad v růstu mezd v zemědělství s průměrem v ČR byl v prvním čtvrtletí tohoto roku a to s rozdílem 7 659 Kč.

Udržet tempo s nárůstem mezd v ostatních sektorech není často reálné, protože na to v podnicích nejsou dostatečné finanční zdroje.


Marcela Otrubová
Zdroje:
Český statistický úřad, dostupné z: <https://www.czso.cz/>
Mzdy v zemědělství České republiky, dostupné z: <https://www.uzei.cz/data/usr_001_cz_soubory/180604_aktualita_zemedelec.pdf>