Odpůrci mléka tvrdí, že člověk je jediný savec, který pije mléko jiného savce. Argumentují tím, že všichni savci v přírodě se mlékem živí přibližně do doby, kdy ztrojnásobí svou porodní váhu. U člověka je to ve věku zhruba jednoho roku. V dospělosti už žádný jiný volně žijící savec mléko nepřijímá. Navíc jsou savci živeni výhradně mateřským mlékem svého druhu a nikoliv mlékem jiných zvířat.

Tímto a dalšími mýty spojených s jeho konzumací se zabývá Projekt Mléko vás zdraví je informačním a edukačním projektem Českomoravského svazu mlékárenského a má za cíl informovat širokou veřejnost o prospěšnosti mléka a mléčných výrobků pro lidský organismus. Prezentované informace jsou podloženy vědeckými studiemi. Jedním z cílů projektu je vyvracet mýty a nepravdivé informace, které o mléce a mléčných výrobcích kolují mezi veřejností. Projekt Mléko vás zdraví podpořilo finančně ze 70 % ministerstvo zemědělství.

Nejčastější mýty spojené s konzumací mléka:

Podrobné odpovědi nejen na otázky týkající se mýtů spojených s mlékem, ale i např. přínosy mléka ve výživě, rozdělení a složení mléčných výrobků naleznete na stránkách projektu Mléko vás zdraví 

Kniha mýty o mléce a mléčných výrobcích

Tato publikace velmi srozumitelnou formou vyvrací běžné mýty a nepravdy, které se kolem konzumace mléka a mléčných výrobků ve společnosti šíří. je zpracována odborníky, kteří se problematikou mléka a jeho zpracování zabývají. Kniha je doplněna o komentáře předních odborníků na výživu.

Kniha je dostupná na tomto odkaze: https://www.mlekovaszdravi.cz/myty-o-mlece#kniha

Zdroj:

https://www.mlekovaszdravi.cz/myty-o-mlece

Kopáček,. J., Mýty o mléce a mléčných výrobcích, 2019

foto: pxhere.com