Minerální látky a vitamíny jsou základní živiny s mnoha životně důležitými funkcemi a pro optimální užitkovost masného skotu jsou vyžadovány v malých množstvích. Přímé klinické nedostatky jsou vzácné,  mnohem pravděpodobnější jsou však subklinické nedostatky, které způsobují např. snížení růstu a zdraví telat nebo zhoršené reprodukční výkonnosti. Proto je kvalitní minerální a vitamínový program životně důležitý pro úspěšný chov masných krav a jejich telat. Těmi minerálními prvky, které mohou být v krmné dávce v nedostatku, jsou makrominerály (vápník, fosfor, sodík a hořčík) a stopové minerály (měď, zinek, kobalt, mangan, jód a selen). Další mikroživinou, které může mít být v krmné dávce dostatek, je vitamín A.

Řízení příjmu minerálních látek

Minerální směsi se běžně používají k poskytování základních minerálních prvků pasoucímu se dobytku. Zajistit jejich dostatečný příjem bez jejich nadměrné konzumace však může být problém. Pokud dostávají minerálních látek málo, hrozí snížení růstových vlastností kvůli nedostatku. Při podávání nadbytku minerálů se  zvyšují náklady na krmivo kvůli nadměrné spotřebě.

Skot nemění příjem minerálních látek na základě své potřeby. Obecně platí, že sůl určuje, kolik minerálních látek kráva zkonzumuje. Sůl je levný, nákladově efektivní nástroj, který pomáhá řídit příjem minerálů podle vlastního výběru. Pro zlepšení příjmu lze do směsi přidat další přísady, jako je melasa nebo jiné zchutňovadlo. To je často potřeba při krmení směsí s vysokým obsahem hořčíku kvůli hořkosti oxidu hořečnatého. Ve většině případů je však sůl klíčovým nástrojem kontroly příjmu. Minerální směsi s menším cílovým příjmem mají obvykle více soli ve srovnání se směsmi s vyšším cílovým příjmem. Obsah soli potřebný k dosažení cílového příjmu se bude lišit v průběhu roku a v různých stádech. S rostoucím obsahem soli skot spotřebuje méně minerální směsi. Pokud dobytek žere více, než je jeho cílový příjem, přidání soli může pomoci snížit příjem minerální směsi a přimět dobytek konzumovat minerály blíže k požadovanému cílovému příjmu.

Při nabídce minerální směsi je důležité zvážit její zvětrávání, počet a umístění dávkovačů nebo držáků a četnost doplňování. Pokud má minerální směs odolat povětrnostním vlivům, protože krmítko jí nechrání před větrem a deštěm, přidání soli může snížit účinnost funkce zvětrávání. Místo přidávání soli je možností přesunout umístění podavačů. Zkuste je umístit blíže k vodě nebo místům, kde zvířata odpočívají, abyste zvýšili příjem a dále od těchto míst, pokud potřebujete snížit příjem minerálů. Dobrým pravidlem je 1 krmítko na 30 krav.

Kde začít při výběru minerálního doplňku?

 Dobrý minerální program nemusí být drahý, ani cena nekoreluje s účinností.  Značná část nákladů může zahrnovat balení a manipulaci. Poskytování doplňkových minerálních látek automaticky nezlepší produkci (hmotnost při odstavu, rychlost odstavu atd.). Přínos bude pozorován pouze při nápravě nedostatku, proto je strategická suplementace založená na používaných zdrojích krmiva jediným způsobem, jak vyvinout nákladově efektivní minerální program.

OrbVie řídí minerální výživu za vás

Přenosný systém OrbVie je plnitelný, bateriově napájený 5litrový dávkovač minerálních látek, který poskytuje přesné dávkování pro stádo jakékoli velikosti. Nepotřebuje síťové napájení.  Obsahuje dobíjecí baterii s dlouhou životností (Jedno nabití vydrží 2 měsíce +). Vloží se do vodního žlabu a tekutá minerální směs se uvolní do pitné vody. Zásobník s minerálními látkami vydrží pro skupinu 40 zvířat přibližně 5 až 7 dní.

Přenosný systém OrbVie dávkuje minerální na základě spotřeby vody zvířaty v závislosti na nastavené receptuře. Má baterii s dlouhou výdrží, která odešle upozornění do aplikace, když je potřeba ji dobít.