Mikroklima ve stájích pro koně

Koně od pradávna obývali louky a stepi a volný pohyb je pro ně nejpřirozenější. S jejich postupnou domestikací se začalo s budováním stájí, kde postupně koně začali trávit více a více času. I z důvodu dlouhověkosti koní je velmi důležité mikroklima uvnitř stáje. Při výstavbě stáje je vhodné použít materiály, které vnitřní mikroklima podpoří. V dnešní době se opět do popředí dostává dřevo, které má z pohledu hořlavosti nejvyšší odolnost a v dřevěných stavbách je nejnižší výskyt plísní a patogenů. V prostoru stáje musí být dostatečný přísun čerstvého vzduchu a slunečního světla. Jelikož jsou koně velmi citliví na průvan, je vhodné umístění oken ve výšce 1,8-2 m nad podlahou, aby nedocházelo k nachlazení ustájených koní. K dostatečné intenzitě denního světla se doporučuje poměr velikosti oken 1m² plochy okna na 15 m² podlahy stáje. Vedle přirozeného osvětlení je pro koně doporučená intenzita umělého osvětlené 40 lux.

V porovnání s ostatními zvířaty snáší koně nedostatečný přísun čerstvého vzduchu poměrně špatně a nedostatečné větrání může vyvolávat onemocnění dýchacích cest, případně dušnost. Další faktory, které úzce souvisí s větráním je teplota a vlhkost. Ideální je celodenní větrání, aby nedocházelo k jejich výkyvům. Doporučená teplota uvnitř stájí se pohybuje v rozmezí 12-14 °C a v létě by neměla překročit 25°C. Koně velmi dobře snáší i nízké teploty. Vlhkost ve stáji je nejvíce ovlivněna výparem z podestýlky, dýcháním ustájených koní a případně jejich pocením. Pokud její hodnota dosáhne 80 %, může vodní pára ve vzduchu začít kondenzovat na chladném povrchu stěn nebo stropu a může docházet k tvorbě plísní.

Tab č.1: Mikroklimatické požadavky v životní zóně zvířat

 

Teplota

Vlhkost

Proudění vzduchu

 

zimní

letní

Tažní koně

6-15

18-22

50-75

0,15

Sportovní koně

10-18

18-22

50-75

0,15

Klisny a hříbata

15-22

20-24

50-70

0,15

Stavby pro koně – rozdělení z pohledu zateplení

Z pohledu zateplení lze prostory pro koně rozčlenit na ustájovací boxy, ve kterých koně mohou trávit až 22 hodin denně. Těm by se měla věnovat největší pozornost, protože zde jednak koně tráví většinu svého života a zároveň zde mají omezenou možnost pohybu, díky kterému by se zahřály. Dalšími částmi koňských stájí jsou pak přeháněcí/spojovací chodby, kudy koně chodí z boxů buď do jízdárny nebo ven na pastviny. V případě jízdáren, kde jsou koně sportovně aktivní, je potřeba zohlednit výšku v hřebeni střechy. Zde pak platí to, že čím je vyšší, tím více je potřeba myslet na tloušťku izolace. Koně se v jízdárnách sice hýbou a tím vydávají teplo, ale na druhou stranu také občas stojí a můžou prochladnout. Proto je nutné věnovat pozornost případnému zateplení stěn, aby se eliminoval úniky tepla (je potřeba myslet i na fakt, že jízdárna bývá průchozí/průjezdná). Z tohoto důvodu se jako nejvýhodnější jeví zateplení pomocí tzv. 2-plášťové střechy. V případě jízdárny se velmi často jedná o podvaznicové zateplení, kdy jsou přiznané (dřevěné) krokve. Z pohledu zateplení by samozřejmě bylo výhodnější, pokud by se vytvořila dodatečná nosná konstrukce, která by výrazně snížila ohřívaný objem vzduchu, ale vyšší stěny jízdáren se projektují z důvodu větší kapacity vzduchu, která je klíčová pro lepší okysličení koní a jezdců při sportovních výkonech.

Výhody Powerline technologie

Nejdůležitějšími výhodami Powerline izolace jsou:

  • bílá barva, která zajistí lepší odraz světla do interiéru,
  • trvalá ochrana konstrukce krovu vůči agresivním stájovým plynům a vlhkosti
  • lepší welfare a kryptomikroklima (= mikroklima uzavřeného prostoru).

Tím, že se polyuretan (PIR) umístí z interiérové strany, tak procesem polymerace je trvale ochráněn a izolant tak postupem let neztrácí svoji izolační schopnost. Navíc takto lze využít i vzduchové kapsy, které vznikají mezi nadkrokevní střešní krytinou (vlnitý plech, cementovlákno, tašky, …) a Powerline izolací (= takto lze zadarmo získat cca 10 mm izolační schopnosti navíc). Jinými slovy v případě 1-plášťové střechy by bylo potřeba např. 60 mm izolace, kdežto v případě 2-plášťové střechy už jenom 50 mm. Powerline izolace (hliník x PIR x hliník s bílou fólií) se řadí mezi tzv. „lehké“ sendvičové PIR panely, které mají objemovou hmostnost jen cca 30 kg/m³. V praxi to znamená, že je mnohem lehčí, než klasické „těžké“ sendvičové PIR panely (plech x PIR x plech). Takto se dá velmi ušetřit, protože cenově jsou mnohem dostupnější, vyrábí se přesně na míru (teoreticky až 15,6 m), s různými způsoby spojů (zaoblené, rovné a polodrážkové hrany) a jejich montáž je rychlá a snadná. Hliník se dá navíc krásně upravovat pomocí odlamovacího nože či pilky s velkými zuby. Powerline izolace zcela vyhovuje platným požárním předpisům (min. D-s2, d0 podle § 24/2 vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, novelizované vyhláškou č. 268/2011 Sb.) a splňuje podmínky pro žádost o dotaci (požární atesty, hygienická nezávadnost, …). V případě chodeb a boxů, které mají nižší stropy, je pak výhodnější podkrokevní zateplení, kde se skryje střecha/krov, aby se zcela eliminovaly tepelné mosty. Tepelný most je místo, kudy uniká teplo z interiéru do exteriéru. Kromě úniku tepla se může tepelný most projevovat kondenzací vlhkosti na stěně. Velmi důležité je vždy myslet na to, aby kladení desek bylo vždy od hřebene po okap střechy, aby případná vysrážená vlhkost z podestýlky či z koní měla možnost přirozené stékat ve směru gravitace. Vzhledem k zhoršujícím se klimatickým změnám se jeví tloušťka PIR izolace 60 mm jako minimum.

Fotogalerie z realizace v Jezdeckém klubu Ideas (Újezd u Černé hory)

V případě zájmu o vytvoření nezávazné nabídky nás neváhejte kontaktovat na email: office@farmsystem.cz

Marcela Otrubová, Michal Pokorný