Jsou velice významné především v potravinářském průmyslu z důvodu vysokého obsahu bílkovin. Používají se i pro výživu hospodářských zvířat do směsek na konzervaci, zrno nebo na zelené krmení. Z agrotechnického hlediska jsou zlepšujícími plodinami, které vytváří symbiózu s hlízkovými bakteriemi. V Evropě jsou nejrozšířenější hrách, fazol a čočka a ve světě zejména sója.

Graf č.1: Vývoj osevních ploch luskovin

Graf č.2: Výnosy luskovin 2015-2019

Bob obecný (faba vulgaris)

Tato plodina se vyznačuje vysokým obsahem lyzinu. Vzhledem k nerovnoměrnému dozrávání je nutná jeho desikace. Využívá se jako přerušovač obilných sledů. Je ideální předplodinou pro pšenici. Musíme dbát na riziko rozšiřování půdních chorob, a tedy na to, aby se bob nepěstoval za sebou dříve než za 4 roky. Má vysoké nároky na vodu, proto v sušších oblastech není vhodnou plodinou k pěstování. Snáší mírné mrazy do -4 °C. Je pěstovaný především v řepařské, kukuřičné a obilnářské výrobní oblasti. Ideálními půdami pro bob jsou hlinité a jílovitohlinité s pH 5,2-7,0.

Dusík dodáváme před setím jako startovací dávku 20-30 kg/ha. Vápník je nejvhodnější aplikovat k předplodině a fosfor s draslíkem na podzim při základním zpracování.

(zdroj: www.pixabay.com)

Sója luštinatá (glycine max)

Nejstarší kulturní rostlina, která pochází z Číny. Obsahuje 32-36 % bílkovin a 18-22 % tuků. Náročnost této plodiny na vodu lze vyřešit zavlažováním. Je to teplomilná rostlina krátkého dne, tudíž jsou pro její pěstování ideální podmínky v kukuřičné oblasti. Nesnese písčité, zamokřené nebo těžké půdy. PH půdy by se mělo pohybovat okolo 6,0-6,5. Nejvyšší výnos má po hnojených okopaninách a odstup v osevním postupu by měl být 5-6 let.

Dusík dodáváme 70-90 kg/ha a po 35 dnech zkontrolovat tvorbu hlízek. Fosfor a draslík aplikujeme na podzim při základním zpracování.

(zdroj: www.pixabay.com)

PLODINA

HTS VÝSEVEK (kg/ha) TERMÍN SETÍ OPTIMÁLNÍ POČET ROSTLIN NA m2

VÝNOS (t)

Sója luštinatá 40-450 80-150 do 15.5.   1,3-2,2
Bob obecný 350-700 220-300 březen, duben   2,5

 

Autor: Jana Hrtúsová

foto: pixabay.com