V letošním roce se Letní škola pro mladé chovatele uskutečnila v Lanškrouně v termínu 31. července až 3. srpna a účastnilo se jí za všechna dojená plemena na 44 studentů a mladých chovatelů ze všech koutů naší země i ze Slovenska.

V pondělí, po příjezdu účastníků, přivítal účastníky ředitel Střední školy zemědělské a veterinární Ing. David Hruška, který podal také školení o bezpečnosti práce. Následovalo rozdělení do dvou skupin dle plemen (český strakatý skot měl připravený samostatný program) a dále pak do dvojic, kterým byla přidělena konkrétní zvířata. Po zbytek dne se studenti věnovali přípravě ustájení, beddingu a mytí zvířat, čekala na ně také poutavá ukázka úpravy paznehtů, kterou předvedl MVDr. Ondřej Bečvář.

Druhý den byl ve znamení odchovu telat pod vedením Ing. Tomáše Novotného z firmy MTS, se kterým pak studenti vyrazili na exkurzi do Němčic, kde se nachází odchovna telat a jalovic Zemědělského družstva Sloupnice. Hlavní zootechnik Jiří Fangl provedl účastníky produkční farmou ve Sloupnici, kde shlédli provoz včetně nové poloautomatické kruhové dojírny. Odpolední program převzal zahraniční školitel Elio Noci, který se spolu se studenty věnoval střihání. Část letní školy byla také věnována vodění, které měla na starosti Kateřina Cihlářová.

Ve středu dopoledne proběhla přednáška spolu s praktickým workshopem a následnou soutěží v hodnocení exteriéru holštýnského skotu, které vedl Ing. Ladislav Vondrášek. Odpoledne bylo rovněž věnováno hodnocení exteriéru, tentokrát plemene Brown Swiss, jehož se ujal za Svaz chovatelů málopočetných dojených plemen Ing. Petr Zajíček. Zbytek dne byl opět věnován stříhání a vodění.

Poslední den začal pro studenty časně, již v 6 hodin ráno, jelikož je čekalo hodnocení fittingu a závěrečná soutěž ve vodění, kterého se účastnilo 18 mladých chovatelů holštýnského skotu, plemen jersey a brown swiss.

V první skupině účastníků se nejlépe umístila Lucie Šodková, druhé místo patří Vanese Spudilové a třetí pozici obsadila Julie Charvátová. Ve druhé skupině nejlépe zabojovala Vanda Keřková, druhé místo obsadila Tereza Parusová a třetí příčku Barbora Malá.

Jelikož Letní škola nebyla jen o vodění, ale studenti se po celou dobu věnovali péči o zvířata od přípravy beddingu, mytí, stříhání i finálnímu fittingu, byli ohodnoceni také cenou „The best Young breeder.“

V první skupině zvítězila Daniela Martínková, druhé místo patří Barboře Malé a třetí příčku obsadil Dominik Jan Bárta. V druhé kategorii se na první místo probojovala Vanda Keřková, druhé místo patří Andreji Čabákovi a třetí příčku obsadila Kristýna Čmielová.

Letní škola proběhla ve spolupráci se Svazem chovatelů málopočetných dojených plemen reprezentovanou Ing. Petrem Zajíčkem, kterému tímto velmi děkujeme za spoluorganizaci. Velké poděkování také míří na školní statek v Lanškrouně, který nám zapůjčil své prostory a zvířata na celé 4 dny, jmenovitě pak Ing. Davidovi Hruškovi a Lucii Hrdličkové, která zvířata připravovala. Za spoluorganizaci a přípravu kempu děkujeme také Ing. Tereze Dodávkové a Ing. Hance Vlčkové ze Svazu chovatelů českého strakatého skotu, který souběžně pořádal druhou část školy pro mladé chovatele.

Naše poděkování míří také k našim partnerům za podporu akce: společnostem Schaumann, s.r.o., MTS spol. s r.o., Dezinsekta s.r.o., V.Racek s.r.o., Generali Česká pojišťovna, ČMSCH a.s., Janu Chroustovi a v neposlední řadě také ministru zemědělství Marku Výbornému a hejtmanovi Pardubického kraje Martinu Netolickému nejen za udělenou záštitu, ale také za osobní návštěvu naší akce.

Celá fotogalerie akce zde: https://eu.zonerama.com/CzechHolstein/Album/10167564

zdroj: Svaz chovatelů holštýnského skotu