Křížením původních jutských prasat s anglickým yorkshirským plemenem vzniklo v Dánsku kolem roku 1890 plemeno landrase. Těžká a tučná prasata se před prusko-francouzskou válkou exportovala do Německa a po válce Dánsko zprostředkovávalo vývoz především lehčích prasat do Anglie. Řízená příbuzenská plemenitba, kontrola užitkovosti s intenzivní selekcí a zákaz vývozu živých zvířat vedl k eliminaci variability. A vzniklo plemeno určené k produkci bekonů. V současnosti se setkáváme se subpopulacemi typů bekonový (málo zmasilá plec, trup připomíná hrušku), masný (zmasilé jsou všechny hlavní zmasilé části), supermasný (extrémně zmasilé všechny hlavní masité části a trup připomíná housle) a různé typy mezi výše uvedenými.

Landrase je plemeno kombinovaného, masného užitkového typu s větším až velkým tělesným rámcem. Vyznačuje se narůžovělým zbarvením, přičemž se na trupu mohou vyskytnout malé černé skvrny. V hybridizačním programu je zařazeno jako plemeno mateřské. Temperament je živý. Na jemné klínovité hlavě jsou velké klopené uši. Trup je dlouhý a při pohledu shora či ze strany se od hlavy kaudálně lichoběžníkovitě rozšiřuje. Sudovitý a šavlovitý postoj zadních končetin se toleruje díky jemnější kostře a zmasilé kýtě.

Plemeno vyniká dobrou jatečnou hodnotou, intenzivním růstem, mléčností a plodností. Průměrný denní přírůstek je 1 300 g při konverzi KKS 2,3 kg. Obsah intramuskulárního tuku je 1,8 % a zmasilost se pohybuje okolo 54 až 56 %.

Autor: Jana Hrtúsová

zdroj: doc. Ing. Roman Stupka, Csc. a kolektiv. ATLAS PLEMEN HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT STUPKA a kol. ATLAS PLEMEN HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT. Brandejsovo nám. 1291/1, 165 00 Praha 6 – Suchdol: powerprint, 2016, s. 267. ISBN 978-80-213-2651-4.

foto: foto: https://web2.mendelu.cz/af_291_projekty2/vseo/print.php?page=3892&typ=html