Koncepce kruhové stáje vychází z realizované stavby obdobného typu z Dánska a dalších typových stájí popsaných v literatuře, nebo realizovaných v chovech jiných druhů hospodářských zvířat. Představovaný modelový projekt je zaměřen na komfortní ustájení vysokoprodukčních dojnic velkých stád. Stáj je rentabilní od 800 kusů dojnic. Jedná se o kruhovou stavbu s integrovanou kruhovou dojírnou, automatickým krmným systémem a systémem přiháněcích prvků v prostorách hnojných a krmných chodeb, spojovacích chodeb a prostor čekárny umožňující docílit vysoké produktivity práce.

Nosnou myšlenkou projektu je díky vysoké produktivitě práce snížení nákladů na litr vyprodukovaného mléka.

Foto č. 1 Model kruhové stáje

Celková koncepce stavby do kruhu umožňuje zlepšení podmínek WELFARE chovaných zvířat. Hlavní výhodou je velká kubatura stavby s komínovým efektem napomáhajícímu efektivní výměně vzduchu, a to i za zhoršených klimatických podmínek. Kruhový svrchlík stavby s prosvětlovacími prvky společně s bočními stěnami díky kruhovému půdorysu umožňují maximální možné přirozené prosvětlení vnitřních prostor stáje.

Vyvinutá technologie dokáže velmi efektivně kontrolovat jednotlivá vstupní a výstupní data, která jsou nutná pro řízení celého systému. Zároveň splňuje požadavek současné doby pro kontrolu kvalitativních i kvantitativních parametrů prvovýroby, zdraví a pohody zvířat.

Vlastní ustájení dojnic je v individuálních lehacích boxech s matracemi. Jako absolutní novinku si zde dovolujeme uvést možnost využití nejmodernějších matrací s kontrolovaným uzavřeným obvodem vody. Tato technologie umožňuje kontrolu tlaku v matracích. Hlavní výhodou tohoto systému je možnost chlazení vody v oběhu během letních měsíců a temperace vody v zimě. Systém tak umožňuje maximální komfort chovaných zvířat.

Veškeré hnojné a krmné chodby jsou uvažovány jako zaroštované s možností gum.

Kejdové přeronové kanály jsou svedeny do hlavních kanálů ústících v podroštovém kanálu pod čekárnou dojírny. Tento prostor slouží zároveň jako zadržovací a přečerpávací jímka. Kejda je následně přečerpávána do hlavní skladovací jímky, která může být efektivně napojena na vstupní jímku bioplynové stanice.

Krmení ve stáji se uvažuje automatickou krmnou linkou. Pro představovaný pilotní projekt je doporučen automatický krmný systém firmy Trioliet. Pro každých 500 ks je uvažován jeden krmný robot s jednou tzv. kuchyní. Kuchyň je situována vně stavby. Do speciálních zásobníků na krmivo je dle typu kuchyně zakládáno krmivo vždy v intervalu 1x za den až 1x za 3 dny. Krmná dávka, tj. objemné krmivo, jadrné krmivo, minerálie a další komponenty jsou kompletně naváženy a promíchány krmnou linkou a následně rozvezeny v menších dávkách několikrát denně dle nastavení linky. Pro každou skupinu zvířat lze snadno nastavit přesnou recepturu.

Foto č. 2 Krmná linka Trioliet

Srdce stáje zaujímá kruhová dojírna o kapacitě 60 míst.

Jedná se o kruhovou dojírnu side-by-side s dojením z venku. Předpokládaná průchodnost dojírny je 360 až 400 ks/hod. Díky vysoké hodinové průchodnosti a automatickému přiháněcímu systému se významně zkracuje doba, kdy jsou krávy mimo svojí sekci. Čekárna navazuje na dojírnu v přilehlém mezikruží. Na výstup z dojírny je situována tenzometrická váha pro možnost kontroly hmotnosti dojnic po každém dojení. Na váhu navazuje třídící branka, která umožňuje poslat vybraná zvířata do separace. V separaci jsou instalovány fixační boxy pro inseminaci a fixační klec k ošetření paznehtů nebo jiných nezbytných zákroků.

Foto č. 3 Srdce stáje představuje kruhová dojírna

Jako velmi zajímavé se jeví navázání stáje na další funkční prvky farmy, jako je již výše zmíněná bioplynová stanice apod.

Samozřejmostí by měly být nejmodernější systémy využívané k řízení stáda. Software napojený na pedometry, respondéry, monitorování přežvykování a dalších prvků, které dokážou monitorovat užitkovost a zdraví chovaných zvířat.

Kruhová stáj představuje budoucnost ve velkochovech se zaměřením na produkci mléka. Použité technologie umožní velmi efektivně hospodařit a umožní významně snížit výrobní cenu výstupního produktu. Tento fakt je po nedávné velmi nízké výkupní ceně za mléko stále více skloňován!

Vojtěch Zink, FARMCZSYSTEM, s.r.o.
Josef Kordík, Agromont Vimperk spol. s r.o.
Foto č. 5 Kruhová stáj