Možnost  kompenzace letošních škod způsobených suchem na krmných plodnách vyvolal u zemědělců obrovský zájem. SZIF, který má administraci na starosti přijal téměř 9,6 tis. žádostí, ve kterých si zemědělci požádali celkem o 955 mil. korun. Pro další poškozené plodiny a sadební materiál lesních dřevin bude příjem žádostí probíhat začátkem příštího roku. Celkem je na sucho 2018 připraveno 2 miliardy korun.

Plánované  dvousazbové odškodnění pro žadatele

V souvislosti s příjmem žádostí upozornil SZIF na svých webových stránkách, že pojistitelnost trvalých travních porostů vůči klimatickým jevům byla ověřena u pojišťoven zaměřujících se na zemědělské pojištění, které potvrdily, že i trvalé travní porosty jsou pojistitelné, např. proti krupobití. Pokud tedy žadatel nemá sjednané pojištění trvalých travních porostů minimálně proti krupobití, požadavek na dotaci se sníží o 50 %.

V současné době probíhá evidence žádostí do systému a jejich kontrola, od 8. listopadu je začínají posuzovat škodní komise. Snahou SZIF bude po kontrolách a šetřeních ze strany škodních komisí předávat žádosti na Ministerstvo zemědělství průběžně v co nejkratších termínech, a to počínaje listopadem. Ministerstvo poté začne vydávat rozhodnutí a dotace vyplácet. Konečná výše dotace a sazby dotace se přizpůsobí celkové částce, která bude na podporu krmných plodin vyčleněna.

 

Zdroj: https://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fzpravy%2Fzpravy_o_fondu%2Ftiskove_zpravy%2F1541660613590.pdf