Ministerstvo zemědělství zveřejnilo Zásady pro poskytování dotací na zmírnění škod způsobených suchem na krmných plodinách v roce 2018

Z tiskové zprávy uveřejněné 11.10. Státním zemědělským intervenčním fondem vyplývá, že pro kompenzaci škod budou použity finanční prostředky, které zůstaly nevyplaceny za kompenzace škod způsobených jarními mrazy a suchem v roce 2017, což je částka cca 850 milionů korun. Požadavek na posílení rozpočtu MZe na kompenzace těchto škod je na úrovni 2 miliard korun.

Na jednání vlády 17.10. Ministerstvo zemědělství předloží materiál „Zmírnění škod způsobených suchem na zemědělských plodinách a sadebním materiálů lesních dřevin v roce 2018“.  Na vyhodnocení a kompenzaci škod bylo využito zejména výsledků získaných na základě šetření týmu portálu Intersucho, který vymezil oblasti nejvíce postižené suchem. Kompenzace škod bude zacílena na krmné plodiny, které byly suchem postiženy nejvíce se zachováním vazby na chov hospodářských zvířat, která zohledňuje negativní dopady sucha na krmivovou základu pro živočišnou výrobu.

Při odškodnění krmných plodin bude možné zahrnout jen výměru, ke které bude žadatelem prokázána minimální intenzita chovu hospodářských zvířat vedených na ústřední evidenci k 31.8.2018.

Pro stanovení sazeb na kompenzaci pěstitelů za škody způsobené suchem je vymezeno dvousazbové odškodnění:

  1. při poškození plodin v rozsahu větším než 30 %, max. však 50 % – sazba ve výši 10 % normativních nákladů

  1. při poškození v rozsahu větším než 50 % – sazba ve výši 20 % normativních nákladů. 

V případě trvalých travních porostů jsou stanoveny sazby na úrovni 20 %, resp. 40 % normativních nákladů.

Škoda se prokazuje na základě územní příslušnosti dílu půdního bloku, případně části dílu půdního bloku, spadajícího do vymezených suchem poškozených katastrálních území, nebo na základě vlastního prokázaní propadu produkce žadatele.

Příjem žádostí bude zahájen 22.10 2018 na příslušných pracovištích SZIF a ukončení příjmu žádostí je stanoveno na 31.10 2018 včetně.

 

Marcela Otrubová

zdroj: tisková zpráva SZIF: http://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fzpravy%2Fzpravy_o_fondu%2Ftiskove_zpravy%2F1539254479269.pdf