První měsíc letošního roku je věnován robotickému dojení, které má svoje příznivce i odpůrce. Dnešní článek nebude o výhodách a nevýhodách robotického dojení, ale hlavně o tom, kde dojící roboty nalezneme. Málo chovatelů i příznivců zemědělství ví, že existuje v České republice výzkum, který hodnotí interakce (vztah) mezi třemi prvky: člověk – zvíře – robot. Tento výzkum se nazývá: Výzkum a hodnocení interakcí systému člověk – zvíře – robot v chovu dojnic se zaměřením na zlepšení efektivnosti systému a welfare dojnic (QH91260). 

Hlavním posláním výše zmíněného projektu je spolu s provedením objektivních analýz a hodnocení interakcí v systému člověk – zvíře – robot na vybraných farmách dojnic v ČR s instalovanými dojicími roboty navrhnout také inovační řešení pro zefektivnění tohoto systému, který v mnohých případech je jediným řešení pro zachování chovu dojnic a tím udržení vyváženého vztahu mezi živočišnou a rostlinnou výrobou nezbytného pro trvale udržitelné zemědělství.

Do hlavního řešitelského týmu patří Výzkumný ústav zemědělské techniky v Praze, AGRO – partner s.r.o. a Zemědělská fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

Největší pozitivem výzkumu je jeho dostupnost na webových stránkách, kde jsou uveřejněny dokumenty, které jsou přístupné běžným smrtelníkům. Jaké jsou ty nejpodstatnější? Přikládáme k přečtení níže.

1) Počet dojících robotů na území České republiky

Jak vidíte na přiloženém grafu níže, v České republice počet dojících robotů stále roste. V roce 2017 jich na našem území bylo uvedeno do provozu 247 kusů.

Graf č. 1 Vývoj počtu robotů v České republice

pocet_stani

2) Rozmístění dojících robotů 

Po počtu robotů naleznete v záložkách i mapu dojicích robotů. Na jednotlivé připínáčky lze kliknout a zjistit na jaké farmě byl robot instalován.  Odkaz na mapu ZDE. Krom farmy poskytuje webový portál informace i o modelu, počtu a datu spuštění.

I přestože mapa byla aktualizována na podzim roku 2017, nenaleznete na ní veškeré dojící roboty na území ČR!

Mapa č. 1 Rozmístění dojících robotu na území ČR

kde-jsou-roboti

3) Průběžné výsledky

V záložce průběžné výsledky naleznete odborné články, které jsou spojené s dojícími roboty a další problematikou (příprava dojnic, mikroklima, rychlost nasazování strukových násadců atd.)

Jaké dojící roboty máte na farmě Vy? 😉

Zdroje:

Výzkum a hodnocení interakcí systému člověk – zvíře – robot v chovu dojnic se zaměřením na zlepšení efektivnosti systému a welfare dojnic (QH91260).  Dostupné z: <http://www.dojeni-roboty.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=69&Itemid=59>