V první řadě si před výstavou nejprve musíte zvolit jedince, které vyšlete reprezentovat váš chov a vaši dlouhodobou práci. Jestliže jste již zkušení matadoři v rámci vašeho chovaného plemene, můžete jedince vybrat sami. V případě, že vaše oko není příliš zkušené, můžete dát na radu vašeho plemenáře nebo bonitéra svazu, který k vám pravidelně dojíždí na hodnocení. V dnešním článku se nezaměříme na hodnocení zvířat dle jednotlivých plemen, ale popíšeme si první pracovní nasazení, které musíte provést, aby vaše zvíře bylo špičkově připravené na výstavu.


1/3 Navykání 

Po výběru zvířete je zapotřebí s ním před výstavou začít pravidelně pracovat, nejlépe měsíc před výstavou.

Zvíře vyvazuje jednou denně cca na hodinu. Neklidná zvířata i déle. Cílem je naučit zvíře držet hlavu vysoko a vyrovnat horní linii těla. Při zvednuté hlavě se také zvíře zklidní, jelikož se mu sníží zorný úhel a kráčí pomaleji. Pravidelným navykáním zvířete docílíte zvláště elegantnějšího dojmu na bonitéra i diváky.

Foto č. 1 Vyvazování zvířete

bez-nazvu

Zdroj foto: ZDE

Pamatujte, že řádné a pravidelné cvičení dělá mistra.

Pro vyvazování volte ohlávku individuálně dle daného zvířete. Volit můžete ohlávky měkčí nebo speciální, které vyvazují hlavu rovnoměrně z obou stran (zvíře se naučí držet hlavu rovně).

Měsíc před výstavou zkontrolujte, případně upravte paznehty.

Základem dobré spolupráce se zvířetem je jeho povaha a náš přístup. Se zvířetem zacházejte vždy klidně a laskavě. Za dobré chování můžete jedince odměnit například pohlazením nebo poplácání. Nezapomínejte na navázání vztahu mezi vodičem a zvířetem. Během vyvazování na zvíře mluvte a získávejte si postupně jeho důvěru. Až si zvíře navykne na vyšší zvednutí hlavy, může vodič uvolnit uvázání a pomalu započít chození se zvířetem. Vodič by měl jít vždy před zvířetem, čímž mu zmenší zorný úhel pohledu.

Pohyb by měl vždy vycházet až na základě táhnutí ohlávky vpřed. Není vhodné zvíře popohánět zezadu různými druhy pleskání, i když některé situace na výstavě, bohužel jinak řešit nelze.

V žádném případě nepoužíváme na popohánění klacek nebo různé druhy násad!

Zvíře během přípravy navykáme na pohyb v kruhu, zastavení a také správný postoj. Zařazujeme i vliv rušivých elementů – různé druhy zvuků, projíždějící mechanizace, křik dětí nebo rychlý pohyb.

Až se zvíře stane ovladatelným, přestupte na koženou ohlávku s řetízkovým vodícím popruhem. Zvíře postupně navykejte na jednotlivé povely, které si vyžadují situace na výstavní ploše, např. poplácání po mulci – jako povel na zpomalení nebo zastavení.

Výsledkem správného nácviku by mělo být zvíře klidné, ovladatelné a vychozené.

Foto č. 2 Vodění s koženou ohlávkou

Foto: Vojtěch Zink


Foto č. 3 Vyvazování zvířete s měkkou ohlávkou

Foto: Vojtěch Zink


Foto č. 4 Vodění s koženou ohlávkou s řetízkem

Foto: Lucie Rysová


Foto č. 5 Studenti SZeŠ v Poděbradech a nácvik seřazení na výstavu

Foto: Jan Kocmánek


Foto č. 6 Studenti SZeŠ v Poděbradech a nácvik seřazení na výstavu

Foto: Jan Kocmánek

Foto č. 7 Studenti SZeŠ v Poděbradech a nácvik vodění na výstavu

Foto: Jan Kocmánek


Dále připravujeme články: mytí, stříhání (2/3) a předvýstavní příprava (3/3)!


Lucie Rysová
Foto: Jan Kocmánek, Vojtěch Zink, Lucie Rysová
Zdroje:
Příprava zvířete na výstavu – Svaz chovatelů českého strakatého skotu, dostupné z <https://www.cestr.cz/files/ke_stazeni/priprava_zvirete_na_vystavu.pdf>
Příprava zvířat na výstavu – Svaz chovatelů holštýnského skotu ČR, dostupné z <https://www.cestr.cz/files/ke_stazeni/priprava_zvirete_na_vystavu.pdf>