První studie, která dokazuje, že párové ustájení zlepšuje emocionální stavy (a tím i welfare) chovaných telat byla předmětem výzkumu v rámci propojení vědy s praxí na České zemědělské univerzitě v Praze.

Skot je společenským hospodářským zvířetem, a tak pokud jim to podmínky dovolí, tvoří stáda složená z jedinců různého stáři i pohlaví. Přesto je většina telat chovaných pro mléčnou produkci v Evropě ustájena samostatně během svých prvních týdnů života. Ačkoliv individuální ustájení je častou praxí v chovu telat, tento druh chovu může mít negativní vliv na jejich welfare (životní pohodu). Možným vhodným kompromisem mezi běžnou chovatelskou praxí a zvířecí životní pohodou by mohlo být ustájení telat v párech. Cílem vědců bylo porovnat emocionální stavy a schopnost „učit se“ u telat ustájených samostatně a po dvojicích.

Celkem 22 telat z každého druhu ustájení bylo trénováno pro test kognitivního zkreslení. Telata byla nejprve učena operační úlohu, díky které si v navazující úloze byla schopna sama iniciovat nové pokusy a tím pádem se rychleji učit. Druhá fáze nazývaná diskriminační učení, spočívala v tréninku telat rozlišit změny v prostorovém umístění kyblíku. Kyblík umístěný na pozitivní straně signalizoval příchod odměny, naopak na negativní straně nedostala telata do kyblíku nic. Vědci zaznamenali a porovnali počty pokusů, které jednotlivá telata potřebovala k naučení operační i diskriminační úlohy. Následně bylo 10 párově a 10 individuálně ustájených telat vybráno k otestování jejich reakcí v situaci, kdy byl kyblík umístěn mezi pozitivní a negativní stranu.

Ustájení telat sice nemělo statisticky významný vliv na samotnou délku učení, v reakcích na ambivalentní podněty byl ovšem rozdíl patrný. Párově ustájená telata reagovala na neutrálně umístěný kyblík pozitivněji než telata ustájená individuálně a ve většině případů očekávala spíše odměnu než prázdný kyblík. V lidském světě bychom mohli říct, že byla tato skupina zkrátka více optimistická. Což (podobně jako u lidí) vypovídá o tom, že se telata ustájená v párech nacházela v pozitivnějších emocionálních stavech.


Autoři vědecké práce:

Doc. RNDr. Marek Špinka, CSc.

Mgr. Katarína Bučková, Ph.D

Původní práce: Bučková, K., Špinka, M. & Hintze, S. 2019. Pair housing makes calves more optimistic. Scientific Reports 9(1). ISSN 2045-2322. DOI: 10.1038/s41598-019-56798-w

Původní článek v plném znění naleznete zde: https://www.nature.com/articles/s41598-019-56798-w

zdroj: https://www.af.czu.cz/cs/r-6781-veda-a-vyzkum/r-15265-aktuality-vav/jak-samota-dela-z-telat-pesimisty.html

foto: pixabay.com