Trávicí soustava koní byla již podrobně probrána. Pro připomenutí si zopakujeme pouze význam mikroorganismů v trávicím traktu. Význam mikroorganismů je velmi podobný jako u přežvýkavců v předžaludcích. U koní funguje cosi jako „přežvykování“ a to ve středu tlustého střeva, kde je oblast autonomních nervů „detekujících“ části krmné dávky, které nebyly plně stráveny a vrací je zpět do slepého střeva.

Kromě známého rozkládání vlákniny mají mikroorganismy řadu dalších důležitých funkcí. Některé kmeny mohou produkovat látky podobné antibiotikům proti jiným kmenům. Lactobacillus je zase schopen tvořit kyselinu octovou, mléčnou a peroxid vodíku, který může inhibovat růst E. colli způsobující zdravotní problémy, pokud se jejich kolonie nadměrně rozmnoží. Jestliže není mikroflóra nikterak narušována, je schopna pečlivě udržovat zdravotní stav střev a zde je použití probiotik víceméně zbytečné.

Narušením střevní mikroflóry mohou způsobit například faktory vyvolávající stres, namáhavý trénink nebo delší doprava. Pozitivně nepůsobí ani náhlá změna krmné dávky, případně léčba antibiotiky.

Důsledkem sníženého počtu mikroorganismů v trávicím traktu bude hubnoucí kůň, který sice přijímá krmivo pořád stejně dobře, ale velké množství minerálů, vitamínů, bílkovin a cukrů projde jeho trávením, aniž by se vstřebalo.

Pro které koně je vhodné doplňovat probiotika?

 • pro těžce krmitelné
 • starší 18-ti let
 • koně, kteří špatně přijímají krmivo
 • zdravotní komplikace – chronický průjem, časté koliky
 • léčba antibiotiky
 • hubnoucí, zotavující se po operaci

Cílem probiotik u koní není vnést do trávicího traktu živou populaci mikroorganismů, ale zlepšit a stimulovat stávající populaci. Živé kvasinky umírají okamžitě, jakmile se setkají s kyselým prostředím, takže by se nedostaly dál než do žaludku.


PIVOVARSKÉ KVASNICE

Nejčastějším doplňkem jsou pivovarské kvasnice, což je biomasa jednobuněčných organismů – kvasinek Saccharomyces cerevisiae s vysokým obsahem bílkovin. Vnější buněčné stěny kvasinek obsahují mannan-oligosacharidy, které mají schopnost vázat se na patogenní bakterie nacházející se ve střevním traktu, např. Escherichia colli a Salmonella. Vysoký obsah vitamínů skupiny B, podporující střevní mikroflóru, zvyšuje efektivitu zisku energie ze sušené píce, což je velmi důležité pro starší koně, jejichž schopnost trávení vlákniny postupně klesá.


HUMÍNOVÉ LÁTKY

Další možností zlepšení celkového zdraví skrze střevní mikroflóru jsou humínové látky, které přinášejí koni mnoho dalších zdravotních benefitů. Jejich podávání do krmné dávky je vhodné pro všechny koně.

Proč jsou humínové látky důležité?

Humínové látky jsou přirozenou součástí potravního řetězce a hrají důležitou úlohu v přenosu minerálů a živin uvnitř živého organismu. Přirozeně se nacházejí v půdě a jejich množství může značně ovlivnit obsah aminokyselin v rostlinách, včetně těch esenciálních. Pokud je v půdě nedostatek humusu, může být nižší i kvalita rostlin a následně tak i množství živin v krmné dávce.

Co jsou humínové látky?

Hlavními složkami huminových látek jsou huminové kyseliny, fulvokyseliny a humin. Jednotlivé složky se od sebe liší rozpustností, velikostí molekuly a obsahem kyslíku. Fulvokyseliny působí v půdě jako filtr pro toxické kovy. Kovy tvoří nerozpustné komplexy a podobně působí i v organismu. Jejich chelátový komplex obsahuje důležité kovy jako měď, zinek a železo.

Významnou vlastností humínových látek je schopnost na svém povrchu vázat jak látky anorganické (těžké kovy, glyfosát), tak organické (bakterie, viry, plísně). K tomu neslouží jen jedno místo na molekule, ale hned několik.

Ve střevě poté dochází k jednoduché výměně mezi cennými a toxickými látkami, jelikož molekula humínové kyseliny uvolňuje do organismu cenné minerální látky a na toto místo váže ionty toxické. Takto dojde k vyloučení toxických iontů z organismu výkaly a nedostávají se tak dále do krevního oběhu a jater.

Přítomnost humínových kyselin v organismu zvyšuje propustnost buněčné stěny, čímž se zajistí snadnější přenos minerálních látek z krve do kostí a buněk. Tímto se zvyšuje např. přenos vápníku do kostí.

Další významnou vlastností humínových kyselin je vytvoření ochranného filmu po celém trávicím traktu, což brání průniku infekce a toxinů do organismu (chrání sliznice žaludku, střeva a poškozené sliznice např. žaludečními vředy, což je u koní velmi časté). S tím souvisí i schopnost snížení produkce stresových hormonů, což s žaludečními vředy úzce souvisí.

Neméně důležitou vlastností je rovněž schopnost červených krvinek přenášet více kyslíku. To má pozitivní vliv při tréninku, ale rovněž i při léčení úrazů souvisejících s pohybovým aparátem např.  zkrácením doby léčení, případně snížením otoku.

Význam humínových kyselin pro organismus v bodech:

 • zlepšení funkce jater
 • vyvázání těžkých kovů z organismu
 • pomáhá při dělení buněk
 • zlepšují rovnováhu minerálů a stopových prvků
 • potlačení stresových hormonů
 • větší přenos kyslíku pomocí červených krvinek

Marcela Otrubová