To, co dnes odlišuje špatné farmy od dobrých a dobré farmy od vynikajících, je právě kvalita péče o telata během prvních dvou měsíců věku. Telata jsou tou nejvýznamnější komoditou každé farmy a ukazuje se, že úroveň odchovu mléčných telat přímo koreluje s výší užitkovosti krav na prvních dvou laktacích. Jakékoliv zdravotní omezení v rané fázi života se podepíše nevratnými změnami na budoucí užitkovosti zvířat.

Telata jsou neustále obklopena mikroorganismy stejně jako my. Pouze několik mikroorganismů je skutečně „patogenních“ a způsobuje onemocnění telat. Aby tyto patogeny nezpůsobovali onemocnění telatům, které ještě nemají vyvinutou imunitu, je nutné zajistit nejvyšší možné standardy hygieny. Základem je pravidelné čištění a dezinfekce veškerého vybavení používaného pro krmení telat, boudiček a podestýlky, které snižuje infekční zátěž na farmě.

Vše je o lidech

Je nezbytné, aby každý, kdo na farmě pracuje dodržoval správné hygienické standardy a minimalizovala se tak křížová kontaminace mezi různými částmi farmy. Lidé na farmě jsou nejrizikovějšími šiřiteli nemocí. Mohou snadno přenášet patogeny na telata pomocí rukou, oblečení a bot. Při krmení telat nebo ošetřování nemocných telat je třeba nosit rukavice a pravidelně dezinfikovat nepromokavé oblečení.

Hygiena kyblíků a dudlíků používaných na krmení telat

Nesprávné postupy mytí mohou vést k vypěstování dokonalého prostředí pro přežití bakterií, které následně kontaminují mléko nebo mléčnou náhražku při každém krmení a zvyšuje se tak množství bakterií, kterým je tele vystaveno. Ačkoliv se kyblíky na krmení zdají být na první pohled čisté, nemusí to tak být. Nepřítelem je neviditelný biofilm, který se tvoří ze zbytků bílkovin a tuků a usazuje se na površích, které nejsou řádně vyčištěné. Na tyto zbytky se navážou bakterie a začnou se rychle množit. Pro oko je většinou biofilm neviditelný, až při extrémním nahromadění se objeví jako žlutá nebo bílá nečistota se slizkým nebo drsným povrchem.

Jak snížit výskyt biofilmu?

  • Voda na první oplach by neměla být příliš horká (32-38°C)
  • Všechny věci důkladně očistěte kartáčem
  • Používejte jak mycí, tak desinfekční prostředek
  • Vše vždy zcela vysušte

Hygiena ustájení u telat

Proces čištění a dezinfekce ustájení telat je v zásadě stejný jako čištění a dezinfekce dojicího zařízení. Často je to právě prevence a hygiena, které hrají největší roli v tom, zda mléčná telata onemocní. Z tohoto důvodu by očistě stájových prostor a pomůcek ke krmení měla být věnována vysoká pozornost. Ve velké míře jde přitom spíše o investici do času, nikoliv vyšších nákladů. Všechny součásti systému ustájení, např. podlaha, odtoky, stěny, napáječky musí být čistitelné a snadno udržovatelné. Povrchy, které jsou porézní nebo staré se obtížně čistí a nejsou vhodné.

FaSy Super 30 – desinfekce na bázi aktivního jódu

Fasy Super 30 je dezinfekce na bázi aktivního jódu, která likviduje Staphylococcus aureus a další mikroorganismy při nízkých teplotách. Lze použít k dezinfekci prostor, nářadí a dojících pomůcek. Ideální je pro dezinfekci boudiček pro telata.  Tato dezinfekce byla speciálně vyvinuta pro studenou (rychlou) dezinfekci – teplota vody nesmí přesáhnout 45°C. Má silné, povrchově aktivní vlastnosti, proto je dobře oplachovatelná a proniká hluboko do pórů dezinfikované plochy. Barva působí jako kritérium účinnosti roztoku, kdy se zbarví jen znečištěné plochy.

Využití:

 

·       Dezinfekce součástek, nářadí, podlah, pracovních ploch
·       Plošná dezinfekce ve stájích
·       Dezinfekce boudiček pro telata a plošná dezinfekce
·       Ošetření povrchů při výskytu jakýkoliv nákazových situací
·       Součást systému ošetření končetin – postřik chodeb, ošetření prostor

 

Dávkování:

  • 0,5 – 1%, cca 30 sec. na rychlou dezinfekci po vyčištění například aplikátorů, utěrek, gumových částí, strukových násadců, apod.
  • 0,5% roztok na dezinfekci strojů mezi dojením (není nutné oplachovat) – lze aplikovat do Airwash systémů náhradou za peroctovou kyselinu, která je velmi nestálá, a navíc velmi korozivní
  • 1% roztok, cca 15 minut dezinfekce povrchů zařízení, stolů, podlah apod.

 

Dezinfekční účinnost

Roztok: 0,5 a 0,25 %- ní roztok (50 – 25ml koncentrátu na 10l vody)

Teplota: 10°C a 35°C

Doba působení: 30s

Bílkovinné zatížení: 1%-ní odstředěné mléko

Testovací kmen Počet zárodků/ml 0,5%, 10°C 0,25%, 35°C
30s 30s
E.colli 3,0×104 0 0
S.aureus 6,9×104 0 0
S.agalactiae 2,6×104 1,6×103 0
S.disagactiae 3,0×104 0 0
S.uberis 6,3×104 0 0

 

KONTAKT:

web: www.farmsystem.cz

e-mail: OFFICE@FARMSYSTEM.CZ

telefon: +420 702 121 787