Objektivní hodnocení kvality krmiv je předpokladem jejich efektivního využití v krmné dávce. Základem pro hodnocení živin je Weendeská analýza, která v krmivu rozlišuje vodu, sušinu, minerální látky a organické živiny, konkrétně dusíkaté látky (NL), tuk a sacharidy. Sacharidy můžeme rozlišit na nestrukturální a strukturální. Mezi nestrukturální sacharidy patří bezdusíkaté látky výtažkové (BNLV), mezi něž se řadí cukr, škrob a organický zbytek. Strukturální sacharidy označují část organického zbytku a vlákninu. Vláknina se podle Van Soesta dělí na acidodetergentní vlákninu (ADF) a neutrálně detergentní vlákninu (NDF). NDF obsahuje hemicelulózy, celulózu a lignin, zatímco ADF obsahuje pouze celulózu a lignin.

Schéma živinového složení krmiva (Weendeská analýza)

krmivo

K nejdůležitějším faktorům určujícím nutriční hodnotu krmiv patří stravitelnost, kterou se rozumí rozdíl mezi množstvím živin přijatých potravou a množstvím živin, které odešly exkrementy. Stravitelnost je poměrně stálá u jadrných krmiv, u objemných krmiv stravitelnost kolísá v důsledku vegetační fáze, klimatických faktorů, technologie sklizně, konzervace a uskladnění. K dalším faktorům ovlivňujícím stravitelnost patří stáří zvířat, úroveň výživy, návyk na krmivo, bachorový metabolismus a pH. Velký význam pro stravitelnost mají také úpravy krmiv, například drcení, granulování apod.

Každý systém určený k hodnocení krmiv by měl splňovat následující požadavky:

  • schopnost formulovat krmnou dávku pro zvolenou užitkovost
  • predikovat užitkovost z dané krmné dávky
  • definovat kvalitu krmiv
  • mezinárodní srovnatelnost systémů