Tyto zařízení slouží k fixaci zvířat při různých zákrocích (veterinární zákroky, manipulace se zvířaty, vážení, nakládání zvířat, atd.)
Lze je rozdělit na:

  • stálá – stacionární (dřevěná nebo kovová)
  • mobilní (převážně kovová)

Pokud se jedná o dřevěnou konstrukci, jsou instalována na stálo na jednom místě, které by mělo být svou polohou co nejpřístupnější ze všech míst areálu. Nevýhody tohoto systému jsou nižší životnost oproti kovovým fixačním a manipulačním zařízením, větší časová náročnost při prvotní stavbě, nemožnost přenesení tohoto zařízení například na odlehlejší místa farmy abychom nemuseli zbytečně manipulovat se zvířaty a stresovat je tak. Naopak výhodou je nižší pořizovací cena. Často tyto zařízení nalezneme na pastvách v chovu ovcí a koz.

Foto č. 1 Kombinace dřevěného a kovového stacionární manipulační zařízení

zařízení

Zdroj: <http://www.agrotrans.cz/novinky/Manipulacni-ohrada-funkcnost-a-bezpecnost.aspx>

Foto č. 2 Stacionární manipulační zařízení, Austrálie

img_03

Zdroj: <http://www.agrotrans.cz/novinky/Manipulacni-ohrada-funkcnost-a-bezpecnost.aspx>

Mobilní fixační a manipulační zařízení, která jsou převážně konstruována z kovových pozinkovaných trubek jsou výhodná svou snadností stavby, možností variability stavby, kdy si můžeme z námi vybraných dílů poskládat zařízení pro nás požadovaného (výhodného) tvaru a parametrů.

Fixace zvířat je nutná především při různých veterinárních zákrocích nebo při ošetřování paznehtů. Důležitá je bezpečná fixace zvířat, která neohrožuje ani zdraví zvířat ani zdraví personálu provádějící zákroky na zvířatech. Další využití tohoto typu zařízení je při třídění zvířat. Často se tento systém využívá u masných stád skotu, když se při odstavu oddělují od hlavního stáda mladí býčci a jalovičky.

Foto č. 3 Kovové fixační klece pro skot

IMG_5239

Foto č. 4 Fixačni klec pro ovce a kozy

IMG_8115

Foto č. 5 Kovová fixační klec pro skot

IMG_20140512_090828

Závěrem bychom rádi připomněli, že je důležité dbát na bezpečnost pracujícího personálu a zvířat. Fixace a manipulace zvířat je stresová záležitost pro obě strany, a proto doporučujeme tuto práci provádět v klidu a nespěchat.

Text: redakce