Pro mnoho rutinních postupů jako je inseminace, vyšetření březosti, očkování atd. nabízejí headlocky nejjednodušší a cenově nejvýhodnější alternativu. Fixace příliš dlouhou dobu může mít negativní účinky především v létě, protože se dojnice nemůže dojít napít. Několik studií však ukázalo, že fixace po delší čas (4 hodiny) neovlivnila příjem krmiva ani produkci mléka.

Pastevní postoj podporuje činnost bachoru

Krávy na pastvě stojí s nakročenou přední nohou, aby se dostaly až dolů pastvě. V tomto postoji krávy produkují o 15-20 % více slin, než v horizontální poloze, což napomáhá podpořit funkci bachoru.  Správně navržený krmný stůl umožňuje pohodlně zakládat krmnou dávku, snadno jej čistit a zároveň poskytuje dostatek prostoru pro krávy ke konzumaci dostatečného množství krmiva, aniž by to bránilo přirozené pastevní poloze.

Zefektivnění práce pomocí headlocků

Headlocky by měly podporovat přirozený postoj krav „jako“ na pastvě a je důležité zachovat dané rozměry. Mohou sloužit jako všestranné řešení pro každou farmu při ošetřování skotu, bez nutnosti oddělování od stáda. Headlocky jsou navrženy tak, aby pomohly zefektivnit práci a snížit požadavky na pracovní sílu.

Headlocky by měli splňovat několik kritérií:
  • Zajistit snadný a pohodlný přístup ke krmivu
  • Zamezit plýtváním krmivem
  • Bezpečné prostředí, které nepovede ke zranění
  • Usnadnění práce zaměstnancům

Hrana krmného stolu

Hrana krmného stolu, na které je headlock umístěn by měla být široká 20cm. Nesmí být příliš vysoká, aby nevyvíjela tlak na spodní část krku při přijmu krmiva. Správné nastavení šířky hrany krmného stolu a výšky krmného stolu zajistí, že krávy nebudu krmivo odstrkovat, minimalizuje se riziko plýtvání a frekvence přihrnování.

Zvolte správnou velikost

Při výběru headlocků pro různé věkové skupiny je třeba mít na paměti tři klíčové rozměry – výška, velikost otvoru pro hlavu a výška hrany krmného stolu. Všechny tyto rozměry musí vyhovovat vybrané skupině a nesmí omezovat příjem krmiva. Kráva musí být schopna pohodlně prostrčit hlavu otvorem bez velkých problémů. V zavřeném stavu by headlock neměl zbytečně tlačit na krk. Výhodou je bezpečnostní uvolňovací mechanismus, pokud se kráva během fixace sklouzne nebo upadne.

Headlocky Jourdain

nejtišší a nejdolnější systém na trhu
lze propojit až 6 panelů pro hromadné „propouštění“
systém proti udušení a okamžité uvolnění zvířete
nastavitelná šířka
vypouštění zvířat po jednom nebo najednou

 

Červené a zelené plastové díly jsou odolné proti nárazu a společně s ocelovou uzamykací tyčí zabraňují typickému zvuku, který je při jejich aktivaci typický. Tento tichý zámek snižuje stres dojnic ze „cvaknutí“. Zabudované bezpečnostní prvky brání dojnicím, aby si jakkoliv ublížily.

KONTAKT:

web: www.farmsystem.cz

e-mail: OFFICE@FARMSYSTEM.CZ

telefon: +420 702 121 787