Kamila Hesová ze čtvrtého ročníku oboru agropodnikání byla na prázdninové praxi na farmě Týnice s.r.o. se sídlem v Doubravčicích, které se nachází 8 km od Kostelce nad Černými lesy. Hlavní středisko živočišné a rostlinné výroby se nachází v obci Svatbín. V současnosti podnik hospodaří na 991ha zemědělské půdy, která se nachází v Šestajovicích okres Praha – východ v nadmořské výšce 254 metrů. Osev je na výměře 934 ha orné půdy, tvoří je plodiny jako je kukuřice, řepka ozimá, pšenice ozimá, ječmen jarní. Ostatních 57 ha tvoří travnaté porosty, které jsou sklízené na senáže a sena jako krmivo pro vlastní chovaný skot. Skot je především chován na mléko a ojediněle na maso.

– farma Svatbín je umístěna 12 km od sídla v Doubravčicích v okrese Praha – východ

– řepařská výrobní oblast

– nadmořská výška 387 m. n. m.

– roční úhrn srážek 600 – 700 mm

– průměrné roční teploty 10 – 12 °C

V tomto podniku z 98 % chovají plemena na produkci mléka, tedy holštýnského plemene a zbylé 2 % jsou kříženky holštýnu a Brow Swissu. Základní stádo je přibližně 240 kusů dojných krav. Plemenářská užitkovost dojných krav je 8725 litrů na normovanou laktaci. Denní dávka do mlékárny 9 320 litrů. Kontrola užitkovosti se provádí jednou za měsíc a provádí jí plemenářská stanice Inplem. Hlavní profit podniku je z prodeje mléka. Mléko vykupují Polabské mlékárny a.s., které sídlí v Poděbradech. Skot určený pro maso je prodán a po té odvozen do podniku Jatky Sojka s.r.o. Kouřim.

Foto č. 1 Jatka Kouřim

FOTO3

Zapouštění:

– jalovice se většinou zapouštějí mezi 14 – 15 měsícem

– krávy se zapouští nejdříve 50 – 52 den po otelení

– říje je vyhledávána pomocí pedometrů, které zjistí aktivitu krávy a přenese ji do počítače

– inseminační technik jezdí po zavolání do plemenářské stanice

– sonografické vyšetření se provádí mezi 25 – 30 dnem po inseminaci

– kontrola březosti se provádí v 90 den po inseminaci

– pokud kráva po 4. inseminaci nezabřezne, tak je připuštěna Brow Swissem, pokud ani po té nezabřezne je poslána na jatka

Inseminační dávky se kupují od plemenářské stanice Inplem a svazu chovatelů skotu Brow Swiss. V podniku mají vytištěný připouštěcí plán, aby se docílilo zlepšení potomků, proto se ceny za 1 inseminační dávku liší podle nedostatku dané krávy (stavba těla, mléčnost, porod, atd.) v rozsahu od 200 Kč za testované býky až po 1500 Kč za nejkvalitnější býky pro dané stádo. Minimálně 2× ročně se provádí úprava paznehtů povolanou službou. Krávy chodí alespoň jeden týden vždy před dojením do brouzdaliště, aby se paznehty co nejvíce očistili vodou.

– všechny březí krávy se zaprahují antibiotiky Kloxerate plus DC

– 3 měsíce před porodem se přesouvají na porodnu

– krávy se většinou otelí samy bez pomoci, pokud nenastanou porodní komplikace

Ukazatelé reprodukce:

MEZIDOBÍ (období mezi dvěma porody)

– optimální hodnota je 400 dnů

– v podniku je 423 dnů

SERVIS PERIODA (období od porodu do zabřeznutí)

– v podniku je 138 dnů

INSEMINAČNÍ INTERVAL (období od porodu do první inseminace)

– v podniku je 77.5 dnů

INSEMINAČNÍ INDEX (počet inseminačních dávek nutných k zabřeznutí)

– 1,7 dávek u jalovic

– 2,6 dávek u krav

Foto č. 2 Farma

GOTO1

Foto č. 3 Brow Swiss

FOTO2

Ustájení:

Telata

– jsou ustájena v individuálních venkovních boxech, kde tráví první 3 měsíce na mléčné výživě

– po 3 měsících se přesouvají do chléva na 8 – 9 měsíců s hlubokou podestýlkou a objemným krmivem

Jalovice a mladý dobytek

– v 9 měsíci se přesouvají do velké jalovárny s nastýlanými lehacími postýlkami, kde se následně ve 14 -15 měsíci připouštějí

Jalovice a krávy

– po zabřeznutí se jalovice a krávy přesouvají do chléva s nastýlanými lehacími postýlkami a s přístupem na pastvu

– 3 měsíce před porodem se zaprahují a přehání na porodnu s hlubokou podestýlkou

Krávy

– po porodu se vracejí zpět do 4 sekcí

– v sekci první najdeme krávy na 1. laktaci z vlastního chovu

– v sekci druhé jsou krávy také na 1. laktaci, ale dovezené z jiného podniku

– v sekci třetí najdeme krávy na 2. – 3. laktaci

– v sekci čtvrté jsou krávy na 3 a vyšší laktaci

– v neoznačené sekci jsou krávy se špatným zdravotním stavem

Technologie a způsob dojení

– krávy se zde dojí v nově vystavené rybinové dojírně po 2×12 kusů od firmy Lukrom

– dojí se 2× denně a to ráno od 4 do 8 hodin a večer od 3 do 7 hodin

– kapacita mléčných tanků je okolo 2×12000 litrů

– mléko se odváží 1 krát denně mezi 10:00 až 11:00 hodinou

– chod dojírny zajišťují 3 dojiči a zároveň si i krávy nahánějí do čekárny

Postup dojení

Krávy naženou do čekárny, kde postupně 2×12 jsou dojiči přiháněny do rybinové dojírny. Před dojením odstříknou mléko z každého struku a prohlédnou vemeno, zda nejsou první příznaky mastitidy. Pokud je vše v pořádku dezinfekční pěnou namočí struky a následně jednorázovými ubrousky otřou struky, když jsou struky řádně vydezinfikovány nasadí dojící přístroj. Jednu krávu dojí přibližně 4 – 6 minut. Po podojení a sundání dojícího přístroje ohmatávají vemeno, zda je kráva správně vydojená. Pokud ano namočí určenou dezinfekcí struky, tak aby se následně zabránilo vniku nečistotám do struku. Následně se celé dojící zařízení propláchne horkou vodou, aby se zabránilo vzniku mastitidních bakterií. Po podojení 2×12 kusů se všechny krávy pouštějí najednou zpět do určených sekcí. Léčené krávy se dojí do určitých baněk, které se po té zpracovává pro krmení telat, to samé platí i pro krávy po porodu. Na závěr se provede dezinfekce celé dojírny, je spuštěn proplach dojícího zařízení a pomocí vody se sklidí případné výkaly v čekárně.

Odstraňování hnoje

Odstraňování hnoje u telat se provádí ručním čištěním před boxového prostoru a to denně. U jalovic, nemocných a zabřeznutých krav se provádí odstranění pomocí malého nakladače značky Locust, který vyhrne hnůj na hnojiště, po vyhrnutí se naveze nezávadná sláma, která se následně rozhází po chlévě, tento proces se provádí 3× týdně a nastlané lehací postýlky se čistí 1 – 2 do měsíce. Porodna se vyhrnuje jednou týdně pomocí nakladače JCB, po vyhrnutí se nastele a přistýlá se každý den. V produkční stáji je vyhrnování kejdy zajištěno pomocí vyhrnovacích lopat, které vyhrnují kejdu každou hodinu do určených kanálů, které se následně vypouštějí do zapuštěné jímky, z které se vyrábí separát pro podestýlku. Separát je vyráběný pomocí kejdy, vrstvy nařezané slámy, vápence a vody, které jsou rozmíchané v krmném voze. Separátem se podestýlá 2 – 3 týdně a zbylá kejda se přepouští do nadzemní jímky a následně je vyvážená na pole.

Kamila Hesová, Střední zemědělská škola a Střední odborná škola Poděbrady