Ve dnech 20. a 21. 6. 2016 se studenti 3. A účastnili poslední akce školního roku 2015/2016, a to exkurze do Podkrkonoší. První navštívenou farmou byla Ekofarma u Kotyků v Roztokách u Jilemnice. Tato farma vznikla v roce 1992 s plemenem Český strakatý skot a v roce 2009 změnila zaměření na pastevní odchov masného skotu plemene Charolais a Aberdeen angus. Na pastvině chovají 35 krav s telaty a ve stáji mají výkrmové býky z vlastního odchovu. Zde používají pouze přirozenou plemenitbu, býkem Aberdeen angus, který se nachází kvůli manipulaci se zvířaty ve stádě krav. V loňském roce bylo zapuštěno a následně úspěšně porodilo 33 krav z celkových 35 kusů.

Hospodaří na 117 ha, kde pěstují plodiny pro vlastní zvířata. Odchované býky (jalovice) vozí na porážku a následně maso ve vlastní bourárně zpracují, kde ho nechají dozrát a dále prodávají v balíčcích nebo ho zpracují ve vlastní restauraci.

Druhou navštívenou farmou bylo Agrocentrum Příkrý a. s., které hospodaří na 1450 ha a chová 1300 kusů Českého strakatého skotu. Tato společnost zaměstnává 50 zaměstnanců, skot je umístěn celkově na dvou střediscích. Dojnice jsou ustájeny ve velkokapacitním kravíně, lehací boxy jsou podestýlány separátem. Stáj je poměrně nová, světlá a provzdušněná, zatím neměli problémy s tepelným stresem. Denně dojí 480 dojnic v kruhové dojírně, s průměrnou užitkovostí 22 l.

Plemenitbu provádějí inseminací bez zásahu synchronizace a použití hormonů. Telata jsou do dvou měsíců ustájena individuálně a poté jsou přesunuta do skupinek několika jalovic.

Z Příkrého jsme se přesunuli farmu rodiny Řehořkových, kteří v penzionu Pod Hájkem poskytují agroturistiku. Zde jsme diskutovali o možnostech zlepšení praxí a školní zahrady, pracovali jsme na návrhu stolní hry a probírali možnosti, jak motivovat žáky základních škol ke studiu na naší škole. I takto se studenti mohou zapojovat do zlepšování chodu školy. Poté se podávala večeře z domácího hovězího a následně jsme si zadělali  chlebové těsto z kvásku, vody a pšenično-žitné mouky. Podle chuti jsme přidali bezové květy, kmín a sůl. Těsto nám do rána pěkně nakynulo.

Foto č. 1 Chlebové těsto

těsto

Foto č. 2 Zpracování těsta

zpracování těsta

Přespali jsme v místním penzionu přímo na farmě. Po výborné snídani, domácím vídeňském hovězím párku bylo chlebové těsto připravené na zpracování a k dalšímu kynutí v lýkových ošatkách ještě zhruba 2 hodiny.

Během čekání jsme řešili problematiku farmy. Chovají 40 kusů matek plemene masný Simentál, Charolais a Limousine. Praktikuje se zde pastevní odchov telat, býci se vykrmují v přilehlé stáji. Farma hospodaří v režimu BIO a obhospodařuje 60 ha převážně zatravněných ploch.

Chleba se nám povedl, provedli jsme degustaci všech 6 bochníků. Tato exkurze byla velice pěkná, všichni jsme poznali nové chovy a teoretické znalosti jsme mohli pozorovat i v reálném životě. Bylo to velice pěkné zakončení školního roku. Děkujeme všem farmářům za jejich ochotu, především manželům Řehořkovým a třídní učitelce Ing. Michaele Znamínkové a Ing. Pavlu Znamínkovi za uskutečnění exkurze.

Dominika Sokolová 3. A, Střední zemědělská škola a Střední odborná škola Poděbrady

Logo_s_textem4