Dva největší faktory ovlivňující chov skotu jsou změna klimatu a zvyšování užitkovosti, které jde ruku v ruce se zvyšujícími se nároky na zajištění welfare. Díky genetice se užitkovost dojnic za 20 let téměř zdvojnásobila, proto se také zvyšují problémy s tepelným stresem.

Krávy postižené ztrátou mléka vlivem tepelného stresu, budou ve ztrátě po celou dobu laktace.

Vysokoužitková dojnice vytváří více než 2000W tepla, což je daleko více, než jsou její možnosti se během letního dne tohoto tepla zbavit. Produkce tepla na každých 4,5l mléka je zhruba 100W tepla.

Farmáři vlivem tepelného stresu vzniká hned několik ztrát:
  1. Snížení roční užitkovosti krav, a tím i zvýšení nákladů na produkci každého litru mléka
  2. Snížení složek a kvality mléka – vlivem tepla klesá obsah tuku o 0,4 a proteinu o 0,2. Zároveň se zvyšuje počet somatických buněk o 100tis.
  3. Snížení efektivity krmení o 5-20%
  4. Snížení plodnosti krav – prodloužení mezidobí
  5. Zhoršení imunitního systému krav – zvýšený výskyt mastitid a infekcí dělohy
Část krmné dávky, která je potřeba na ochlazování organismu, tvoří až 3x větší investici než investice do ochlazování.
Ochlazování zvířat

Samotná nucená ventilace ochladí metabolické teplo max. 1000W, které vytváří suchostojné krávy a dojnice s užitkovostí kolem 15l. Pro vysokoužitkové dojnice je nejefektivnější kombinace zvlhčování a ventilace, která ochladí až 5x více tepla.

4 požadavky pro správné ochlazování krav:
  • VODA – namočení krávy během krátké doby
  • VZDUCH- umělý proud vzduchu o rychlosti 3m/sec.
  • ČAS – doba ochlazovaní 4-6 hodin/den
  • KRÁVA – přítomnost v místech ochlazování

Mezi nejvhodnější místa k ochlazování patří čekárna jak před dojením tak i mezi jednotlivými dojeními, krmný žlab a lehárna, kde se krávy chladí jen ventilátory. Pro hodnocení efektivity ochlazování existuje několik metod založených na sledování tělesné teploty zvířat. To lze provádět sledováním intervaginální teploty, bachorovými bolusy, termokamerami nebo pomocí senzorů namáhaného dýchání. Mezi dlouhodobé metody patří sledování poměru letního a zimního indexu.

Žádná investice v sektoru dojných krav nezaplatí tak rychle jako investice do ochlazování krav.

Odhadnuté náklady na pořízení technologie, ve které jsou zahrnuty ventilátory, potrubí, sprchovací trysky, senzory a regulátory jsou 150 eur/ krávu. Dalších 20 eur/krávu jsou náklady na provoz ochlazování. Doba, za kterou se investice zaplatí je dána i termínem instalace. Nejrychlejší návratnost má instalace před samotným obdobím tepelného stresu.

Tab č.2: Další čistý příjem při intenzivním ochlazování v létě v eurech (mléčná farma o 300 kravách)

Zvýšení roční užitkovosti

2%

3%

4%

5%

Zvýšení roční užitkovosti v litrech/krávu

200

300

400

500

Zvýšení přijmu na krávu

50

80

110

140

Zvýšení přijmu farmy

15 000

24 000

33 000

42 000

 

Zpracováno dle příspěvku, který přednesl Dr. Flamenbaum na semináři s tématem kukuřice a tepelný stres dojnic  pořádaného firmou SCHAUMANN ČR s.r.o

foto: http://www.bioret-agri.com/fr/ambiance-etable/cyclone-360