Plemeno vzniklo křížením původních červených alabamských a luisianských prasat s červenými guinejskými, španělskými a portugalskými prasaty v USA roku 1860.  A v roce 1882 byla založena plemenná kniha. Do Evropy bylo plemeno importováno počátkem 60., respektive 70. let minulého století.

Plemeno typicky masného užitkového typu s velkým tělesným rámcem. V hybridizačním programu je zařazeno jako plemeno otcovské. Zvířata mají klidný až nervózní temperament, avšak jsou odolná vůči stresu. Zbarvení je od žluté až po tmavě hnědou, ale nejčastěji se setkáme s červenou. Štětiny jsou husté, tvrdé a často kadeřavé. Rypák, špárky a pašpárky jsou černé. Uši má poloklopené a krátkou, jemně prosedlanou hlavu. Má dobře osvalený delší krk. Trup je kratší, klenutý zmasilý válec s pevně vázanou a osvalenou plecí. Záď bývá mírně sražená a dobře vázaná k bedrům. Kýta je dobře osvalená. Končetiny jsou vysoké, suché a pevné. U zadních končetin je povolen strmější postoj.

Plemeno duroc vykazuje dobrou reprodukční užitkovost a velice dobrou intenzitu růstu. Je možné vykrmovat do vyšších porážkových hmotností, aniž by došlo k výraznému poklesu přírůstku svaloviny, výraznému nárůstu tvorby tuku nebo snad zhoršení kvality masa. Maso plemene duroc vyniká výrazným mramorováním.

text: Jana Hrtúsová

zdroj: doc. Ing. Roman Stupka, Csc. a kolektiv. ATLAS PLEMEN HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT STUPKA a kol. ATLAS PLEMEN HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT. Brandejsovo nám. 1291/1, 165 00 Praha 6 – Suchdol: powerprint, 2016, s. 267. ISBN 978-80-213-2651-4.

foto: https://www.britishpigs.org.uk/duroc