Hlavní význam mléka je obecně známý, a to výživa mláďat jednotlivých druhů zvířat. Důležitý je hlavně příjem nezralého mléka (mleziva) pro mláďata, ihned po porodu, kdy mlezivo je zdrojem imunoglobulinů a odstraňuje střevní smolku.

Další důležitý význam mléka je zastoupení v lidské výživě ve formě mléka a mléčných výrobků (sýry, jogurty, máslo, smetana, tvaroh, podmáslí, kefír, zmrzlina, syrovátka). Mezi ostatní významy mléka lze řadit ekonomický význam pro zemědělství a pro stát (vytváření pracovních míst, vývoz, dovoz atd.).

Mléko lze dělit dvěma způsoby. První způsobem lze mléko rozdělit na zralé a nezralá.

Nezralé mléko lze dále dělit:

  • mlezivo (kolostrum)
  • aberantní mléko (mléko jalovic)
  • mléko starodojné

Dle druhého způsobu rozdělujeme mléko na základně zastoupení druhu bílkovin. Tímto způsobem se dělí na dvě kategorie a to kaseinové a albuminové. V kaseinovém mléku je obsah kaseinu > 75 %, u albuminového mléka je obsah kaseinu < 75 %. Kaseinové mléko je mléko především přežvýkavců. Mléko kravské, kozí, ovčí, velbloudí a buvolí řadíme mezi kaseinová mléka. Albuminová mléko produkují všežravci a býložravci (např. mateřské a kobylí).

Tab. č. 1 Složení mléka (mléka kaseinová)

tab-1
Tab. 2 Složení mléka (mléka albuminová)

tab-2


Prodej syrového mléka ze dvora

– jedná se o mléko pocházející z vlastního chovu, které je prodáváno v místě výroby nebo prostřednictvím prodejního automatu, který je umístěn na území kraje (nebo kraj sousední), v němž se nachází chov zvířat nebo přímo spotřebiteli pro domácí spotřebu.


vždy musí být uvedeno: „Syrové mléko, před použitím tepelně opracovat nebo pasterovat“


Další povinnosti u prodeje mléka:

  • U mléka a smetany musí chovatel splňovat požadavky na kritéria stanovená pro prvovýrobu syrového mléka a mleziva dle hygienických pravidel pro potraviny živočišného původu dle předpisů EU.
  • Dále musí být mléko podrobeno vyšetření, která jsou stanovená prováděcím předpisem, aby se zjistilo, jestli neobsahuje patogenní mikroorganismy. Toto vyšetření se provádí při podání žádosti o souhlas k prodeji mléka na veterinární správu a při každé změně chovu zvířat nebo změně získávání, ošetřování nebo zpracování syrového mléka.
  • Jestliže se syrové mléko neprodá do 2 hodin po dojení, musí být zchlazeno na 8 °C a zchlazené prodáno do 24 hodin po nadojení nebo být zchlazeno na 6 °C a prodáno do 48 hodin po nadojení

MNOŽSTVÍ:

  • lze prodávat takové množství mléka, které odpovídá obvyklé denní potřebě tohoto mléka v domácnosti daného spotřebitele


Lucie Rysová
Zdroj foto: <https://www.medicalnewstoday.com/articles/296564.php>