Dotační program 20. Zlepšení životních podmínek v chovu hospodářských zvířat obsahuje nový dotační program 20.E. Zlepšení životních podmínek v chovu vykrmovaných býků

Příjem žádostí pro dotační rok 2021 prostřednictvím Portálu farmáře proběhne od 17. do 31. května 2021, období plnění podmínek pro letošní dotační rok je kráceno na 4 měsíce tj. od 1.6.2021 do 30.9.2021. Dle toho je i zkrácená výše sazeb jednotlivých dotačních podprogramů.

Příjem žádostí pro dotační rok 2022 prostřednictvím Portálu farmáře proběhne od 1. do 30. září 2021 a období plnění podmínek bude od 1. 10. 2021 do 30. 9. 2022 a to již s plnou výši sazeb dotací. Následný příjem dokladů prokazujících nárok na dotaci bude opět prostřednictvím Portálu farmáře po skončení dotačního období roku 2022 od 1. do 31. října 2022.

Plná výše sazeb pro dotační rok 2022 pro jednotlivé dotační podprogramy:
» 20.E.a. Podpora napájení vykrmovaných býků v zimním období temperovanou vodou – do 151 Kč
» 20.E.b. Podpora provádění opatření ve stáji ke snížení tepelného stresu vykrmovaných býků v letním období – do 315 Kč
» 20.E.c. Podpora zvětšení plochy lehacího prostoru v chovu vykrmovaných býků ve stáji s technologií stelivového provozu – do 1.337 Kč
» 20.E.d. Podpora zvětšení plochy kotce v chovu vykrmovaných býků ve stáji s technologií celoroštového ustájení – do 319 Kč
» 20.E.e. Podpora chovu vykrmovaných býků chovaných v ustájení s technologií stelivového provozu s ošetřovanou hlubokou podestýlkou – do 474 Kč
» 20.E.f. Podpora chovu vykrmovaných býků chovaných v ustájení s technologií stelivového provozu s často obměňovanou podestýlkou – do 729 Kč

V rámci jednotlivých podprogramů je zapotřebí doložit následující doklady prokazující nárok na dotaci:

1. dotační podprogram: 20.E.a. Podpora napájení vykrmovaných býků v zimním období temperovanou vodou

• tento dotační podprogram není pro období dotačního roku 2021 vyhlašován; dotační podprogram bude vyhlášen pro dotační období roku 2022 (tj. zimní období od 1. 11. 2021 do 31. 3. 2022);
• potvrzení ošetřujícího veterinárního lékaře, že žadatel na uvedených registračních číslech hospodářství, případně stájí zajistil v zimním období od 1. 11. 2021 do 31. 3. 2022 napájení vykrmovaných býků temperovanou vodou pomocí vyhřívaných napáječek;

2. dotační podprogram: 20.E.b. Podpora provádění opatření ve stáji ke snížení tepelného stresu vykrmovaných býků v letním období

• potvrzení ošetřujícího veterinárního lékaře, že žadatel na uvedených registračních číslech hospodářství, případně stájí zajistil v letním období od 1. 6. 2021 do 30. 9. 2021 provádění opatření ke zlepšení stájového prostředí (ochlazování), vedoucí ke snížení tepelného stresu vykrmovaných býků;

3. dotační podprogram: 20.E.c. Podpora zvětšení plochy lehacího prostoru v chovu vykrmovaných býků ve stáji s technologií stelivového provozu

• potvrzení ošetřujícího veterinárního lékaře, že žadatel na uvedených registračních číslech hospodářství, případně stájí v chovu vykrmovaných býků ve stáji s technologií stelivového provozu zajistil v období od 1. 6. 2021 do 30. 9. 2021 plochu lehacího prostoru minimálně o velikosti 4,9 m2 / 1 kus vykrmovaného býka;

4. dotační podprogram: 20.E.d. Podpora zvětšení plochy kotce v chovu vykrmovaných býků ve stáji s technologií celoroštového ustájení

• potvrzení ošetřujícího veterinárního lékaře, že žadatel na uvedených registračních číslech hospodářství, případně stájí v chovu vykrmovaných býků ve stáji s technologií celoroštového ustájení zajistil v období od 1. 6. 2021 do 30. 9. 2021 plochu kotce minimálně o velikosti 2,5 m2 / 1 kus vykrmovaného býka;

5. dotační podprogram: 20.E.e. Podpora chovu vykrmovaných býků chovaných v ustájení s technologií stelivového provozu s ošetřovanou hlubokou podestýlkou

• potvrzení ošetřujícího veterinárního lékaře, že žadatel na uvedených registračních číslech hospodářství, případně stájí choval vykrmované býky v období od 1. 6.2021 do 30. 9. 2021 v ustájení s technologií stelivového provozu s ošetřovanou hlubokou podestýlkou;

6. dotační podprogram: 20.E.f. Podpora chovu vykrmovaných býků chovaných v ustájení s technologií stelivového provozu s často obměňovanou podestýlkou

• potvrzení ošetřujícího veterinárního lékaře, že žadatel na uvedených registračních číslech hospodářství, případně stájí choval vykrmované býky v období od 1. 6.2021 do 30. 9. 2021 v ustájení s technologií stelivového provozu s často obměňovanou podestýlkou.

zdroj: http://eagri.cz/public/web/file/674839/dokument.pdf

foto:pixabay.com