Právě probíhá dotazníkové šetření Sucho 2018

Ministerstvo zemědělství ve spolupráci s týmem Intersucho a nevládními organizacemi připravilo a na webových stránkách Zemědělského svazu ČR uveřejnilo pro zemědělské subjekty FO i PO dotazník, týkající se pěstování vybraných plodin (brambory, cukrová řepa, chmel, ječmen jarní, ječmen ozimý, jeteloviny, kukuřice na siláž, kukuřice na zrno, mák, oves, pšenice jarní, pšenice ozimá, réva, triticale, TTP, vojtěška, žito ozimé) v daných letech dle katastrálních území. Výsledky šetření napomohou při stanovení kompenzací za sucho v roce 2018.

Dotazník k vyplnění je dostupný ZDE od 3. 9. do 17. 9. 2018, včetně.


V říjnu proběhne 7.kolo příjmu  žádostí z programu rozvoje venkova

V 7. kole budou podpořeny investice do zemědělských, lesnických i potravinářských podniků, a projekty spolupráce za téměř 3 miliardy korun.

Příjem žádostí bude probíhat pouze prostřednictvím Portálu farmáře v termínu od 9. října 2018 8:00 hodin do 30. října 2018 18:00 hodin.


Ministerstvo zemědělství vyhlašuje 7. kolo příjmu žádostí na operace:

1.1.1 Vzdělávací akce

4.1.1 Investice do zemědělských podniků

4.2.1 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů

8.3.1 Zavádění preventivních opatření v lesích

8.4.1 Obnova lesních porostů po kalamitách

8.5.1 Investice do ochrany melioračních a zpevňujících dřevin

8.6.1 Technika a technologie pro lesní hospodářství

16.3.1 Sdílení zařízení a zdrojů

16.4.1 Horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky krátkých dodavatelských řetězců a místních trhů

16.6.1 Horizontální a vertikální spolupráce při udržitelném zajišťování biomasy pro výrobu energie a v průmyslových procesech.

 

 

Marcela Otrubová

zdroj: http://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fzpravy%2Fprv2014%2F1533796136274.pdf

https://www.szif.cz/cs/dulezita-sdeleni