Hlavní minerály a esenciální stopové prvky jsou životně důležité pro různé metabolické procesy, růst, plodnost, zdraví a imunitu. Mnoho esenciálních stopových prvků se podílí na energetickém metabolismu a tím i na účinnosti konverze krmiva. Pokud jsou tyto prvky nedostatečně zastoupeny v pastevním porostu, nemusí skot využít svůj růstový potenciál naplno.

Příznaky nedostatku stopových prvků jsou často nespecifické a nemusí být patrné na první pohled. Některé stopové prvky mají klíčovou roli v ovulaci, zabřeznutí a přežití embrya na což je dobré brát zřetel při pastvě jalovic.

Obsah minerálů v trávě se může lišit v závislosti na typu půdy, druhu travního porostu, jejímu pH a aplikaci hnoje, přičemž jílovité půdy mají obvykle vyšší hladiny minerálů než písčité půdy. Zásoba hlavních minerálů z trávy nebývá pro rostoucí dobytek výrazně nedostatečná. Za pozornost stojí suplementace prvků jako jsou měď, kobalt, selen a jód. Travní porost obsahuje dostatečnou hladinu vápníku a fosforu a suplementace hořčíku je nezbytná pouze pro dojnice v laktaci. Obsah sodíku se v travních porostech může značně lišit, ale nebývá to problematický prvek.

Bez analýzy obsahu minerálních látek v trávě není možné zjistit, zda je nutná další suplementace, pokud zvířat nejeví zjevné známky nedostatku. Pastviny by měly být testovány na obsah minerálních látek každé 3-4 roky. Studie ukázaly, že skot, který měl k dispozici suplementaci minerálními látkami měl o 10-20% vyšší hmotnost, než skot bez suplementace.

Přenosný systém OrbVie

Přenosný systém OrbVie je plnitelný, bateriově napájený 5litrový dávkovač minerálů, který poskytuje přesné dávkování minerálů pro stádo jakékoli velikosti. Nepotřebuje síťové napájení.  Obsahuje dobíjecí baterii s dlouhou životností (Jedno nabití vydrží 2 měsíce +). Vloží se do vodního žlabu a tekutá minerální směs se uvolní do pitné vody. Zásobník s minerálními látkami vydrží pro skupinu 40 zvířat přibližně 5 až 7 dní.

Přenosný systém OrbVie dávkuje minerály na základě spotřeby vody zvířaty v závislosti na nastavené receptuře. Má baterii s dlouhou výdrží, která odešle upozornění do aplikace, když je potřeba ji dobít.  

KONTAKT:

web: www.farmsystem.cz

e-mail: OFFICE@FARMSYSTEM.CZ

telefon: +420 702 121 787