Dojící robot na farmě – ano nebo ne? Podle počtu návštěvníků seminářů o robotickém dojení se dá říct, že zájem o robotizaci dojení stoupá. Cílem není hodnotit, jestli dané technologické řešení ve stáji je dobré nebo špatné. Důležité je se zamyslet, pochopit a rozhodnout, jestli potřebuji dojící robot  konkrétně v mojí stáji a proč?  Na to jsme se zeptali firmy KUPÁLA spol. s r.o., která zastupuje v České republice dojící zařízení značky BouMatic. Na naše otázky odpověděl jednatel firmy Ing. Jan Rabas.

Jak zahajujete spolupráci s farmou? Zajímáte se, proč se farma rozhodla pro robotické dojení? Řešíte (a případně jak), jestli je podnik připraven pro zavedení nové technologie a jestli konkrétní robot bude vhodný pro zvířata v daném chovu?

Co se týká robotického dojení, tak předně musím napsat, že v České republice máme zatím nainstalovaného jednoho dojicího robota od BouMaticu. Další máme v rámci přípravy projektů a měly by být v průběhu příštího roku zrealizovány. Ze začátku se určitě ptáme co vede farmu k robotickému dojení. Mnohdy slyšíme, že to je ušetření lidí, případně času, což ale není úplně pravda, protože i robot potřebuje každodenní pozornost. Samozřejmě musíme primárně řešit, zda je ten záměr vhodný především z hlediska umístění robota do staré stáje, protože ne vždy je to úplně možné. U našeho robota příliš nemusíme řešit konkrétní zvířata, na robotu od BouMaticu se dají v pohodě dojit různá plemena ať už větší nebo i menší velikosti. Pouze je potřeba zvířata přizpůsobit našemu robotu v tom smyslu, že kvůli nasazování zezadu, mezi zadníma nohama, je potřeba u každé dojnice zastřihnout ocasy kvůli přístupu 3D kamery při nasazování.

Foto č.1,2: Dojicí robot na farmě v Tiché u Dolního Dvořiště

Jak řešíte management stáda z hlediska skupin? Může nastat situace, kdy skupiny budou nevyvážené a tak v určitou chvíli budou roboty přetíženy a až se dostane na méně početnou skupinu, tak se nevyužije naplno potenciál robotů.

Management skupin jsme zatím příliš řešit nemuseli, protože naše projekty robotů směřujeme na menší farmy, kam se umístí vždy pouze jeden robot a tam skupiny farmáři moc neřeší. Z našeho pohledu zastáváme spíše názor, že roboty jsou vhodné pro menší farmy, kde by byly jeden nebo dva roboty. Pro větší farmy stále upřednostňujeme klasické dojírny, protože z hlediska efektivity provozu jsou pro větší farmy určitě výhodnější.