Jedná se o jedno z nejstarších evropských plemen, jehož historie sahá až do doby kamenné. Dexter pochází z jižního a jihozápadního Irska, kde se rozšířil mezi malými hospodářstvími v horských oblastech. Plemeno bylo známo jako „poorman´s cow“, což v překladu znamená „kráva chudých“.


V 70. letech 20. století plemeno málem vyhynulo!


Nejstarší dochované oficiální záznamy (dle „Royal Dublin Society“)  o tomto skotu jsou z roku 1879. O rok později byla založena plemenná kniha (1880). Již v roce 1882 bylo plemeno vyvezeno ze země původu do několika oblastí Anglie. Plemeno si velmi rychle získalo oblibu, a tak již roku 1892, při příležitosti setkání chovatelů v Smithfield´s club, bylo založeno sdružení „Kerry a Dexter/Kerry Cattle Society“.

sexter

Zdroj: Karel Melger

Z irských pastvin bohužel postupně téměř vymizelo, ale naštěstí bylo v čistokrevné formě udržováno v celé řadě malých stád Anglie.


Dexter je původně kombinovaným plemenem, ale většina chovatelů se zaměřuje na jednostrannou užitkovost. Populace plemene dexter v ČR je zaměřena na masnou užitkovost. Jedná se o nejmenší evropské plemeno skotu, pro představu je přibližně o polovinu menší než hereford.

Plemeno se chová ve dvou typech: dlouhonohá a krátkonohá varianta.

Tyto varianty jsou dány přítomností genu pro chondroplasii. Dlouhonohé typy nejsou nositeli genu, krátkonohé typy jsou heterozygoti pro tento gen. Zvířata s dvěma geny pro chondroplazii se rodí mrtvá a znetvořená – tzv. buldoci. Proto je třeba vyvarovat se kombinacím, kde jsou obě zvířata krátkonohá.

Krávy mají v dospělosti hmotnost 270 – 350 kg (výjimečně ale až 450 kg), býci váží v dospělosti do 500 kg. Výška v kříži je u krav v rozmezí 91 až 112 cm. Býci mají v dospělosti kohoutkovou výšku 96 až 121 cm. Odchylky od doporučené výšky v kříži jsou nežádoucí.

Zbarvení je obvykle celoplášťově černé, přípustné jsou i barevné varianty RED (červená) a DUN (šedá). V některých případech se těžce odlišuje barevný ráz RED a DUN a v některých populacích je nutno provádět genetické testy.

knightsway-paddy

Zdroj: <http://www.dextercattle.co.uk/the-breed/gallery/#iLightbox[gallery-2]/1>

Přípustné jsou bílé odznaky na břichu, ale pouze od pupku dozadu.


Dexter je přirozeně rohaté plemeno, ale kolem roku 1990 se začali v populaci vyskytovat i geneticky bezrozí jedinci. Rohy mají středně silné, stáčí se mírně nahoru a dovnitř. U býků by neměly být tolik zatočeny nahoru jako je tomu u krav. Odrohování zvířat i genetická bezrohost jsou přípustné.

Plemeno dexter se vyznačuje klidným temperamentem, nenáročností a velmi snadným telením. Zvířata mají vzhledem ke své hmotnosti relativně velkou plochu paznehtů a tudíž je toto plemeno velmi vhodné pro spásání vlhkých a podmáčených luk, které nedevastuje. Dexter je přizpůsobivý, vhodný téměř do všech klimatických podmínek a na různé typy pastvin. Má-li dostatek potravy a přístřešek, dokáže přežít i v těch nejnepříznivějších podmínkách. V některých státech se používají inseminační dávky býků dexter pro inseminaci méně rozvinutých jalovic. Telení je vždy bezproblémové, telata jsou velmi vitální a kříženci v dospělosti dosahují 7/8 velikosti matky.

Krávy mají vynikající mateřské vlastnosti. Telata vážící po narození 15-25 kg zaujmou svou vitálností téměř bezprostředně po porodu.


Jedná se o velmi rané plemeno, jalovice mohou zabřeznout již ve stáří 15 – 18 měsíců.


Zvířata jsou dlouhověká, ve stádě nejsou výjimkou krávy schopné reprodukce až do 20 let věku. Plemeno je velmi mléčné a telata dosahují vysokých odstavových hmotností. Plemeno dexter dosahuje jatečné hmotnosti velmi brzy, což je výhodou nejen z ekonomického pohledu. Maso má výbornou chuť, kvalitu i mramorování. Voli mohou bez příkrmu (pouze na pastvě) dosáhnout porážkové hmotnosti ve věku 20 – 24 měsíců s hmotností jatečně opracovaného těla v rozsahu 145 – 220 kg. Díky velmi dobrému poměru mezi cennými partiemi a kostmi (jemnou kostrou) mohou dosahovat výtěžnosti nad 56 %.

Do České republiky byl první import zvířat plemene dexter uskutečněn v první polovině roku 2012 z Dánska do chovu pana Karla Rodena ve Skrýšově na Sedlčansku. Byly dovezeny čtyři krávy s telaty a jeden plemenný býk. V roce 2013 následoval další dovoz březích jalovic.

dexter2

Zdroj: Karel Melger

Chovný cíl

Při šlechtění plemene dexter je kladen důraz na zlepšení či stabilizaci úrovně znaků charakterizujících jeho vynikající mateřské vlastnosti, při zachování masné užitkovosti, která se u tohoto plemene vyznačuje typickým utvářením těla (malý tělesný rámec, dostatečně široké a hluboké tělo s dobře zaoblenou kýtou a rovnoměrným osvalením), ale také na udržení dalších charakteristických vlastností plemene (ranost, dlouhověkost, odolnost, přizpůsobivost, klidný temperament a vynikající konverze krmiva).

Cíle šlechtitelského programu:

  • počet odchovaných telat na 100 krav základního stáda – minimálně 90 ks
  • hodnocení obtížnosti porodů vyjádřené procentem snadných porodů podle platné metodiky KUMP – min. 95 %
  • věk při 1. otelení by neměl být vyšší než 40 měsíců (i když růstová schopnost mladých zvířat umožňuje jejich zařazení do reprodukce již ve věku 15 až 18 měsíců, doporučuje se první připouštění jalovic ve věku 24 až 28 měsíců)
  • průměrná délka mezidobí je 365 dnů, při hodnocení tohoto ukazatele je třeba zohlednit využití embryotransféru

Tab č. 1 Chovné cíle šlechtitelského programu

tab3

Graf č. 1 Vývoj stavů krav v KUMP

Text: Ing. Marcela Otrubová, Jana Hrtúsová