Každý producent mléka dobře ví, že jednotlivé složky mléka jsou dle obsahu zpeněžovány. V každé zemi se oceňování liší, a dokonce v některých částech světa jsou již dále. Příkladem lze uvést Austrálii a Nový Zéland, kde vybrané společnosti cílí pouze na mléko s beta-kaseinem A2.

Zaznamenali jste již pojmy beta-kasein A1 a beta-kasein A2? Jakým šlechtěním se budou ubírat mléčná a kombinovaná plemena? Budeme následovateli Austrálie a Nového Zélandu? Pojďme si společně problematiku beta-kaseinů v mléku přiblížit.

Druhů bílkovin je hned několik

Kravské mléko průměrně obsahuje 3,2 % bílkovin. Bílkoviny v mléce se dělí na dvě základní skupiny a to čisté bílkoviny a nebílkovinné dusíkaté látky. Nás bude více zajímat skupina první – čisté bílkoviny. Do této skupiny spadají výše zmíněné kaseiny a syrovátkové bílkoviny.

Kasein je největší skupina bílkovin v mléce, tvořící přibližně 80 % celkového obsahu bílkovin.

Kasein (CN) se dělí na čtyři základní frakce:

-> αS-kasein

-> b-kasein

-> k-kasein

-> γ- kasein

Beta-kasein

Samotný beta-kasein lze rozdělit na dvanáct druhů. Pro nás jsou nejdůležitější zástupci A1 a A2. Avšak současné složení beta-kasinu nebylo vždy takové. Literatura uvádí, že prvotně v kravském mléku nebyl přítomný beta-kasein A1. Domestikovaný skot produkoval mléko pouze s variantou A2, což se změnilo cca před 8 000 lety, kdy nastala přirozená mutace. Tato mutace zapříčinila produkci  varianty A1 a některých ostatních druhů beta-caseinů.

Mutace postihuje obzvláště plemena evropského původu (např. holštýnské, ayrshire atd.). Původní A2 variantu nalezneme u koz, buvolů, oslů, velbloudů, ovcí, v mateřském mléka a u plemen skotu pocházející z Asie nebo z Afriky. V populacích dojného a kombinovaného skotu nalezneme v současnosti následující genetické kombinace beta-kaseinu: A1A1, A1A2 a A2A2. Více také na obrázku č. 1, který byl převzat z Černostrakatých novinek.

Obr. č. 1 Genetické kombinace beta-kaseinu

holstyn

Kde je problém?

Problém nastane během trávení přímo v samotném aminokyselinovém řetězci na 67. místě beta-kaseinu. Původní varianta beta-kaseinu A2 má na 67. místě aminokyselinu prolin, u varianty A1 jedna se vyskytuje na 67. místě aminokyselina histidin. Díky tomuto aspektu jsou varianty tráveny různě. V případě nepůvodní varianty A1 beta-kaseinu vzniká štěpením opiát beta-casomorphin-7. Tomu jsou na základě některých studií přisuzovány negativní účinky na lidské zdraví.

Jaký je vliv opiátu beta-casomorphinu-7 (BCM-7) na lidské zdraví?

U zvířat bylo zjištěno, že BCM-7 má vliv na gastrointestinální funkci včetně snížení frekvence a amplitudy střevních kontrakcí a zvýšení sekrece hlenu. Příznaky jsou obdobné jako u intolerance na laktózu. Někteří vědci se domnívají, že příznaky přisuzované intoleranci na laktózu, nemusí být z části způsobené nedostatečnou syntézou laktázy, ale právě výše zmíněným BCM-7. Několik studií také odhalilo spojitosti mezi konzumací beta-kaseinu A1 a neurologickými onemocněními, jako je např. autismus nebo schizofrenie. Také bylo uvedeno, že peptidové deriváty beta-kasinu A1 ovlivňují zpracování informací v mozku.

V populaci českého strakatého skotu je genotyp A2A2 zastoupen 64,7 %.

V populaci holštýnského skotu je genotyp A2A2 zastoupen 36 %.

V současnosti nelze říci, že mléko obsahující pouze beta-kaseinem A2 je zdravější, jelikož jsou postrádány rozsáhlejší výzkumy na lidech, který by postihly široký záběr. Většina akademických obcí souhlasí s tím, že současné podklady jsou zatím slabé, aby z toho mohly vyvodit ucelené závěry. Nejsilnějšími podklady jsou zatím pokusy na potkanech, a tak např. v USA stále platí doporučení konzumovat 3 dávky mléka nebo mléčných produktů denně. Některé studie se přiklánějí i k pozitivním vlivům A1. Beta-kasein A1 hraje např. důležitou úlohu ve struktuře kaseinové micely v mléku.

Největší světoví průkopníci? Austrálie a Nový Zéland.

Foto č. 1 Mléko A2

review-page-shot-ma-a2mk-17-02_productshot940x500

Zdroj: <https://momsmeet.com/review/a2-milk/>

Mléko A2 je v současné době dostupné v Austrálii, Británii, USA, Nizozemsku, na Novém Zélandu a v dalších zemích. Nově je také hojně propagován v Číně.

Video č. 1 Co je mléko A2?

Zdroj <https://www.youtube.com/watch?v=GNab-Ex0sVU>


Lucie Rysová
Zdroje:
Sun Jianqin, Xu Leiming, Xia Lu, Gregory W. Yelland, Jiayi Ni and Andrew J. Clarke. 2016. Effects of milk containing only A2 beta casein versus milk containing both A1 and A2 beta casein proteins on gastrointestinal physiology, symptoms of discomfort, and cognitive behavior of people with self-reported intolerance to traditional cows’ milk. Nutrition Journal. Volume: 50. Artical number: 35. Published: April 2016.
Psin Gonce. 2017. A2 Milk Facts. California Dairy Research Foundation. February 2017. Dostupné z <http://cdrf.org/2017/02/09/a2-milk-facts/>
Schneider Stephan. 2016. Jak trh ovlivní šlechtění v souvislosti s A2 mlékem? Černostrakaté noviny. Číslo: 3/2016. Svaz chovatelů holštýnského skotu ČR. Dostupné z < http://www.holstein.cz/index.php/cernostrakate-novinky/254-cernostrakate-novinky-32016/file >¨
Basovník Michal. 2017. Chovatelské impulsy. Číslo: 2/2017.  Chovatelské družstvo Impuls.  Dostupné z < http://www.chdimpuls.cz/getattachment/Ke-stazeni/chovatelske-impulsy/Impulsy_2_2017_web.pdf.aspx;.xml; >
Simon Brooke-Taylor, Karen Dwyer, Keith Woodford, Natalya Kost. 2017. Systematic Review of the Gastrointestinal Effects of A1 Compared with A2 beta-Casein. ADVANCES IN NUTRITION, Volume: 8, Issue: 5, Pages: 739-748