Hlavním důvodem pro zavádění technologií v rámci monitoringu zvířat je potřeba optimalizace jejich zdraví a plodnosti. V chovech dojeného skotu jsou nejčastěji sledovány problémy s onemocněním končetin, poruchy plodnosti, metabolické poruchy nebo problémy s mastitidami.

Jedním z dostupných monitorovacích systémů je i  Track a))) Cow, který pracuje na neomezenou vzdálenost, v jakémkoliv prostředí a nezávisle na typ a výrobci dojírny (GEA, FULLWOOD, DeLaval, Boumatic, Lukrom Milk….). Jde o systém dálkového monitorování pro detekci říje a sledování zdraví zvířat. Pracuje na principu pedometrů s dálkovým dosahem (LRP) a bezdrátovým přenosem dat. Systém je vhodný pro monitorování jalovic i krav

Senzory lze umístit na nohu nebo krk. Z dosavadních zkušeností se uvádí vyšší přesnost při měření na noze. Z hlediska detekce říje je pedometr umístněný na noze o 6% přesnější než na zadní. Pedometr je také o 10% přesnější než obojek. U obojku je obtížné určit, zda kráva stojí nebo leží. Velmi významná je možná změna polohy pedometru – až 90° stupňů.

Dlouhodobým monitorováním (čím déle tím přesněji) se pro každé zvíře vytvoří vzorec jeho obvyklého chování a mohou být zaznamenávány odchylky od tohoto chování.

 • Vzorce chování jednotlivých zvířat
 • Porovnání se skupinou

Obr. č.1: Záznam aktivity dojnice

Na konkrétní otázky spojené se zavedením a užíváním monitorovacího systému v chovech dojnic jsme se zeptali paní Dr. agr. Hany Krejčové ze společnosti Forst Agro s.r.o., která je výhradním distributorem v ČR.

 

 • Které zdravotní indispozice lze z naměřených dat vyčíst?

Klinické i subklinické mastitidy, poruchy pohybového aparátu, metabolické poruchy, u březích systém upozorní na možnost zmetání, ulehnutí po porodu. Dále metritidy, hypokalcémie, zadržení lůžka a jiné poporodní obtíže.

 • Za jak dlouho se pro zvíře vytvoří pohybový model, ze kterého lze hodnotit výsledky?

Podle našeho doporučení lze spolehlivých výsledků dosáhnout přibližně 3 týdny po nasazení pedometru.

 • Jak časově náročné je vyhodnocení získaných dat? Kolikrát denně se data vyhodnocují?

Přenos dat probíhá nepřetržitě v reálném čase (cca každých 10 – 15 minut), se zálohou dat v pedometru až 12 hodin. To znamená, že se data zaznamenají a uchovají i pokud dojde k výpadku systému.

 • Jaké poskytuje technologie ekonomické benefity?

Díky přesné detekci říje může první zapouštění jalovic proběhnout v požadovaném věku.

Lepší rozpoznávání říjí vede ke kratšímu mezidobí a vyššímu počtu telení ve stádě za rok, zkracuje servis periodu, zlepšuje procento zabřezávání a další reprodukční ukazatele.

 • Vznikají nové pracovní úkoly spojené s obsluhou a údržbou? Jaké?

Ne, poskytujeme nepřetržité poradenství a rychlý servis v případě problémů. Ovládání softwaru EcoHerd je po zaškolení velmi jednoduché a neklade žádné nároky na obsluhu.

 • Umí systém určit přesnou pozici zvířete ve stádě?

Ne, pedometry nejsou vybaveny lokátorem. To je velmi náročné na životnost baterie.

 • Jak monitorovací systém spolupracuje s ostatními programy?

Track a))) Cow je kompatibilní se všemi dojírenskými systémy. Je dokončena synchronizace dat s Webskotem. V dohledné době bude zprovozněno propojení na systém Mooml – vše v jednom programu.

K dispozici je také mobilní aplikace Track a Cow Eco Mobile.

 • S jakým předstihem je detekován porod?

Systém Track a))) Cow má velice přesný systém upozornění na telení. Upozornění bylo vyvinuto pro zvířata s vysokým rizikem obtížných telení, výskytu dvojčat, krav s anamnézou těžkých porodů, nebo starších krav. Včasné zachycení blížícího se porodu poskytuje ošetřovatelům dostatek času připravit vše potřebné pro hladký průběh telení, a případnou pomoc při komplikacích.

 • Lze uplatnit i v chovech, kde se využívá synchronizace říje?

Ano, systém spolehlivě odhalí říje u plemenic, které po inseminaci nezabřezly. Taková plemenice může pak být inseminována znovu hned v prvním cyklu a není třeba čekat na vyšetření březosti.

 • V jaké fázi zachytí onemocnění, jak moc musí zvíře kulhat?

Systém dokáže ukázat problémy s končetinami už ve chvíli, kdy ložisko dermatitidy je velikosti špendlíkové hlavičky. Typické pro chování kulhavých krav je vedle snížené aktivity i snížení počtu ulehnutí a vstávání.

 • Lze kulhající zvířata oddělit např. selekční brankou?

Ano

 • Lze pomocí měřených parametrů odvodit metabolické poruchy?

Na rozdíl od systémů založených na sledování přežvykování, které používají zpožděný a nepřímý ukazatel, je Track a))) Cow technologie založena na sledování chování během krmení, což je přímý ukazatel, který se odehrává před přežvykováním. Zaměření systému na sledování chování při příjmu krmiva nabízí výhodu včasného rozpoznání gastrointestinálních nebo metabolických poruch. Díky tomu lze zkrátit dobu odezvy a náklady na léčbu, vyhnout se produkčním ztrátám a snížit podíl nedobrovolného vyřazení.

Protože je problematika monitorování zvířat ve stádě velmi obsáhlá, budeme se jí podrobněji věnovat v následujících příspěvcích zaměřených na konkrétní problematiku ve stádě.

Ing. Marcela Otrubová 

KOMERČNÍ PREZENTACE – zpracováno dle podkladů zadavatele