Bizon americký se řadí mezi největší savce amerického kontinentu. Dnes se chovají v malých počtech na bizoních rančích nebo chráněných oblastech a na celém světě jich je jen 300 tisíc. Býci mohou dosahovat až 1500 kg, krávy jsou o něco menší, jejich hmotnost je  kolem 600 kg.

Mohutné tělo bizonů je kryto krátkou hnědou srstí, která se v přední části těla prodlužuje a na hlavě přechází v tmavou barvu. Poslední krční a první hrudní obratle mají dlouhé trnové výběžky, které tvoří charakteristický hrb. Vzdálenost mezi rohy dosahuje 50 cm. Mají slabý zrak, ale dokonalý čich, a tak jsou schopni na dálku až dvou kilometrů zaznamenat sebemenší pohyb. V zimě cítí trávu i pod třiceticentimetrovou vrstvou sněhu. Při útěku dosahují bizoni rychlosti i 50 km/hod a mohou takto běžet i déle než půl hodiny. Dožívají se 15-20 let.

Typickým rysem chování bizonů na pastvině je jejich shlukování. Ve volné přírodě se takto lépe ubrání proti vlkům a medvědům. Nejvíce se toto chování projevuje v době telení, kdy je rodící plemenice ve středu stáda, obklopena ostatními zvířaty, která ji chrání.

Březost trvá 10 měsíců.

Porod obvykle trvá půl hodiny a telata se již hodinu po narození vydávají společně se stádem na putování po pastvinách. V období porodů bývají zvířata velmi agresivní. Toto období připadá na květen. Telata jsou kojena celý rok a poté zůstávají u matky až do dosažení dospělosti, tj. do tří až pěti let. Nutnou podmínkou pro úspěšný chov jsou zdravá a bezproblémová zvířata. Jakákoliv komplikace při porodu je problém, protože se v takovém případě musí zvíře uspat narkotizační puškou. Mezi pravidelné veterinární úkony patří pouze pravidelné odčervování a vyšetření krve.

Chov bizonů

Chov probíhá extenzivním způsobem. V letním období je hlavním zdrojem obživy pouze pastva. V zimě je základem krmné dávky seno, případně na přilepšenou travní senáž. Jadrná krmiva nedostávají vůbec. Takto zvířata během zimy méně ztrácejí na váze a na jaře kompenzují nízkoenergetickou krmnou dávku příjmem bohaté pastvy. I za deštivého počasí jsou pastviny pohybem bizonů narušovány podstatně méně, než by tomu tak bylo při pastvě skotu. Jsou to velmi dobří skokani, proto je nutností masivní elektrický ohradník. Zvířata by měla mít možnost se chránit před extrémním počasím, buď přístřeškem, případně pásem lesa, který jim poskytuje přirozenou ochranu.

Bizoni jsou schopni si do jisté míry zvyknout na přítomnost člověka, ale stále se chovají jako divoká zvířata. Ovšem nelze s nimi manipulovat jako se skotem a oddělit např. jedno zvíře od stáda. Porážka se provádí odstřelem. Při střelbě se ostatní zvířata rozprchnou a poté se následně vrací k mrtvému zvířeti. Jeho odvoz z pastviny už není problematický. Z jednoho kusu se získá kolem 300 kg masa. Jelikož se jedná o specialitu, cena masa se pohybuje na úrovni extenzivně odchovaného hovězího, což je kolem 150 kč/100 g.

Bizoní maso

Kromě jeho vynikající chuti je jeho předností i úprava – ta je o polovinu kratší než u masa hovězího, kterou chuťově připomíná, jelikož je mnohem křehčí. Vyznačuje se nízkým obsahem tuku a cholesterolu. Ve 100 gramech je jen okolo 2,4 g tuku, vysoký obsah minerálních látek a hodnotné bílkoviny.

Tab. č. 1 Rozdíly ve složení bizoního, hovězího a kuřecího masa

tabulka

Zdroj: <https://bisoncentral.com/bison-perfected-by-nature/>

Foto č. 1 Průřez bizoního masa

Zdroj: <https://thestarvingchefblog.com/2015/07/spicy-cowboy-bison-steaks.html>

Dělení bizoního masa (Škachová, 2015):

Svíčková (Tenderloin) je tím nejjemnějším. Při úpravě Filet mignon se steak krájí ze střední části šálu svíčkové. Je jemný a šťavnatý, ale je třeba počítat s menší velikostí (cena za 100 g je 225 Kč).

Roštěná (Striploin) je steak z nízkého roštěnce. Maso je jemné a šťavnaté, vhodné pro pečení v kuse i na gril (cena za 100 g je 150 Kč).

Rib-Eye-Tomahawk je přední část z vysokého roštěnce, od oblasti žeber. Je to nejšťavnatější maso na steaky. Tukové krytí dodává typickou chuť. Steak Tomahawk se připravuje s žebrovou kostí (cena za 100 g je 150 Kč).

Sirloin je ze hřbetní části, tzv. roštěnce. Dělí se na zadní (nízký) a přední (vysoký). O zadním hřbetu se říká, že je libovější, ale na grilu jsou vynikající oba (cena za 100 g je 120 Kč).

Rumpsteak/zadní je část masa, kterou najdeme v horní části kýty a upravit ji lze jakkoliv. Hodí se jak k pomalejší úpravě dušením, tak i k pečení vcelku, ale vynikající je na minutkovou úpravu jako steak (cena za 100 g je 125 Kč).


Bizoní maso má o 766 % více vitamínu B12 než kuřecí.


6 důvodů proč vyzkoušet bizoní maso?

1) Bude s větší pravděpodobností vykrmeno na pastvě
2) Vysoký zdroj bílkovin
Bizon je ve srovnání s jinými druhy masa jeden z nejlepších, pokud jde o poměr bílkoviny a tuku, což není dáno pouze extenzivním výkrmem, ale také strukturou samotného těla. Bizoní maso postrádá mramorovaný efekt, jelikož má méně tuku, díky tomu je červenější než hovězí.
Srovnání:
100 g bizoního masa = 109 kcal a 2 g tuku
100 g hovězího masa = 297 kcal a 24 g tuku
3) Vysoký obsah vitamínu B
Skupina vitamínů je významná na poli duševního i fyzického zdraví.
4) Bojujete se zánětem
Vznik zánětu podmiňuje hned několik aspektů (např. špatná strava, volné radikály, špatné životní prostředí atd.). Prostřednictvím bizoního masa dodáváte tělu selen, který snižuje vznik zánětů a předchází oxidačnímu stresu.
5) Podporuje imunitní systém
Bizoní maso obsahuje i vysoké množství zinku, který má přímý vliv na stabilitu imunitního systému.
6) Pomáhá předcházet nedostatku železa
Značně vysoký obsah železa v bizoním mase Vám pomůže s chudokrevností.

Lucie Rysová, Marcela Otrubová
Foto bizon: ilustrační
Zdroje:
<http://www.agronavigator.cz/default.asp?typ=1&val=90938>
<http://www.fresh-meat.cz/>
<https://draxe.com/bison-meat/>
Škachová Š. 2015. Bizoni z České Kanada. Svět potravin. Dostupní z<http://www.svet-potravin.cz/clanek.aspx?id=5225