Jedno z nejčastěji chovaných plemen ve světě. Vzniklo v Anglii, kde bylo zároveň i roku 1851 uznáno za samostatné plemeno. Zejména pro své užitkové vlastnosti, klidný temperament, oblíbenost a export nejen do evropských zemí se plemeno v 19. století až do současnosti stalo velmi ceněným. Bílé ušlechtilé se ve většině zemí křížilo s původními prasaty (primitivními, kříženci, …) a z kterého všechna plemena bílých prasat odvozují svůj původ.

Plemeno kombinovaného užitkového typu se vyznačuje velkým tělesným rámcem a bílým zbarvením. V hybridizačním programu je zařazeno jako plemeno mateřské. Hlavu se vzpřímenýma ušima má jemnou, suchou, ušlechtilou a mírně prosedlanou krk přiměřeně dlouhý a dobře osvalený. Dostatečně dlouhý hrudník je hluboký cca 60 % kohoutkové výšky. Trup je válcovitý, delší, pevný, široký a pevně spojený s dobře zmasilou plecí. Záď je rovná a široká. Kýty hluboké a dobře zmasilé. Končetiny jsou dostatečně dlouhé, pevné a znázorňují lehkou, ale kompaktní kostru.

Optimální početnost vrhu je 13 živě narozených selat. Průměrný denní přírůstek je 1 250 g a na 1 kg přírůstku je třeba 2,3 kg kompletní krmné směsi. Má 55-56 % svaloviny a obsah intramuskulárního tuku se pohybuje okolo 1,8 %.

Autor: Jana Hrtúsová

zdroj: doc. Ing. Roman Stupka, Csc. a kolektiv. ATLAS PLEMEN HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT STUPKA a kol. ATLAS PLEMEN HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT. Brandejsovo nám. 1291/1, 165 00 Praha 6 – Suchdol: powerprint, 2016, s. 267. ISBN 978-80-213-2651-4.

foto: https://web2.mendelu.cz/af_291_projekty2/vseo/print.php?page=3892&typ=html