Brány a vstupy jsou nedílnou součástí technologického vybavení pastvin. Brány a vstupy se liší svou konstrukcí, velikostí, použitými materiály, účelem využití apod. Vhodná brána nebo vstup musí splňovat některé parametry s ohledem na funkčnost a využitelnost.

Protože, jsou brány nebo vstupy součástí oplocení je vhodné při navrhování jejich konstrukce myslet kromě konstrukční funkčnosti a vhodnosti jejich umístění i na podobný design v jakém je zbytek oplocení. Tento prvek je velmi důležité dodržet, z pohledu udržení vhodného rázu krajiny tzv. krajinotvorby.

Vlastní realizace konstrukce bran je možná mnoha způsoby, přičemž účel jejich využití je zcela jasný. Zamezit úniku zvířat z vymezeného prostoru a umožnění vstupu oprávněných osob a vjezdu potřebné techniky. Brány můžeme rozdělit na:

  • klasické brány
  • Texaské brány

Brány

Klasické brány, které přehrazují vstup a výstup v horizontálním směru pevnou zábranou (kulatiny, ocelové trubky), elektrickým ohradníkem (nejčastěji ocelové pružiny s plastovým madlem), nebo kombinací těchto systémů. Výhodná je snadná a rychlá konstrukce tohoto typu bran. Nevýhodou je, nutnost při každém vstupu nebo vjezdu do areálu otevřít a zavřít za sebou bránu. Především při častém průjezdu může být otevírání a zavírání velmi nepříjemné. Asi nejvýstižnější je termín používaný na Novém Zélandu na farmách s chovem ovcí pro „pomocníka farmáře“, kterého nazývají „gate opener – otevírač bran“.

Foto č.1 Ocelové pružiny s plastovým madlem

IMG_8063

Foto č. 2 Ocelové pružiny s plastovým madlem

IMG_3234

Foto č. 3 Dřevěná brána

IMG_3280

Foto č. 4 Dřevěná brána s kombinací s elektrickým ohradníkem

IMG_2513

Tímto se dostáváme ke druhému zmíněnému typu bran, kterými jsou tzv. Texaské brány, využívající systém, znemožňující průchodu zvířat na bázi konstrukcí, které nejsou za normálních podmínek zvířata schopna překonat. Naopak umožňují pohodlný přístup lidem a potřebné technice. Většinou se jedná o systém kovových trubek nebo jiných kovových profilů, které jsou konstruovány jako rošt. Mezi jednotlivými rovnoběžnými profily jsou záměrně udělány mezery, které znemožňují průchod zvířatům. Nejčastěji je tato konstrukce na stejné úrovni jako okolní terén a pod konstrukcí je vykopán příkop. Druhou možností je „mostová“ konstrukce, která je oproti předchozí zmíněné naopak konstruována tak, že je nad úroveň okolního terénu a její konstrukce vychází z předpokladu, že zvířata nejsou schopna takto vyvýšenou konstrukci taktéž překonat. Texaské brány jsou velmi vhodné na místech často využívaných komunikací, a na komunikacích po kterých se pohybují i cizí osoby.

Foto č. 5 Texaská brána – roštová

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Zdroj: <http://www.izdoprava.cz/technicky-slovnik/2012/na-silnici-v-jihomoravskem-kraji-najdeme-texaskou-branu/>

Foto č. 6 Texaská brána

tex. brána

Další samostatnou kategorií jsou vstupy sloužící pouze pro průchod osob nikoli však zvířat nebo průjezdu techniky.

Vstupy

Vstupy, pro snadný přístup ošetřujícího personálu na pastvinu se dají velice dobře konstruovat tak, aby jimi mohl snadno projít člověk, ale které jsou svou velikostí a zaúhlením nepřístupná pro zvířata. Tato varianta je velice vhodná a pohodlná oproti přístupu přes brány s horizontálními zábranami, stejně tak jako přelézání stacionárních oplocení. Texaské brány taktéž umožňují snadný a pohodlný přistup bez nutnosti krkolomného nebo nepohodlného otevírání bran. Proto pokud je v blízkosti tato brána není potřeba stavět jiný podobný vstup.

Foto č. 7 Vstup do ohrady – dřevěný

IMG_3257

Foto č. 8 Vstup do ohrady – kovový

IMG_5543

Foto č. 9 Vstup pro člověka do ohrady

IMG_3078

Text: redakce

Foto: redakc

Zdroj foto č. 5: <http://www.izdoprava.cz/technicky-slovnik/2012/na-silnici-v-jihomoravskem-kraji-najdeme-texaskou-branu/>