Jak si kdo ustele, tak si taky lehne…Tohle přísloví zná asi každý z nás. Ale co když ten, co si chce lehnout, je závislý na tom kdo mu ustele? Pak musí spoléhat na to, že dotyčný bude pečlivý a svědomitý, aby bylo lože vždy čisté, suché a pohodlné. S trochou nadsázky jsme v prvních větách načrtli základní pravidla, jak by mělo být připraveno a udržováno lože.

Suché, čisté a pohodlné lože by mělo být zajištěno ve všech systémech ustájení zvířat. Čisté a suché lože napomáhá k udržení optimálního mikroklimatu ve stáji a zároveň vytváří příjemné prostředí pro chovaná zvířata.

Pravidelným odstraňováním podestýlky  promáčené močí, vodou a pravidelným odstraňováním výkalů napomáhám nejen k udržení suchého a čistého lože, ale i k optimálnímu mikroklimatu ve stáji. Odstraňování promáčené podestýlky vede ke snížení vlhkosti ve stáji. Neméně podstatné je snižování emisí plynů, které se díky procesům probíhajícím v podestýlce uvolňují. Jsou jimi zejména amoniak, sirovodík a oxid uhličitý. Snižováním emisí těchto plynů zlepšujeme podmínky chovaným zvířatům i ošetřujícímu personálu. Dodržování požadavků na maximální koncentrace plynů v ovzduší je více než důležité. Jednotlivé typy podestýlky mají určité fyzikální a chemické vlastnosti, které determinují jejich různé stupně nasákavosti, prašnosti, pružnosti a mnohé další vlastnosti, které jsou zodpovědné za pohodlí a komfort, který poskytují zvířatům a dále látkovou přeměnu a procesy probíhající v podestýlce. V žádném případě nesmí být podestýlka zaplísněná nebo znečištěná látkami škodlivými pro lidi, zvířata nebo ohrožující znečištění životního prostředí.

Nejčastěji u nás používaná podestýlka je sláma. Je to především díky její dostupnosti jak finanční, tak množstevní i díky jejím dobrým vlastnostem. Dále to mohou být hobliny, piliny, písek, nebo některé moderní typy podestýlek na bázi tkanin nebo jiných zbytků vhodných k tomuto účelu.

Boxové lože lze rozdělit na:

1) Stelivové (sláma, písek, piliny, separát)

2) Bezstelivové (matrace)

1) Stelivové boxové lože

Rozdělujeme dle typu podestýlky na: slámu, písek, piliny a separát.

Sláma

Asi nejrozšířenějším typem podestýlky v našich chovech je sláma. Sláma je snadno dostupná jako zbytkový produkt z obilí. Kromě toho má sláma další vlastnosti, pro které se tak hojně využívá. Dá se dobře skladovat a manipulovat s ní. Do boxových loží stlaných slámou zvířata velice ráda zalehávají. Sláma se dokáže dobře přizpůsobit tvaru těla zvířete a to dělá lože pro zvířata velice pohodlným.

Foto č.1: Podestýlka – sláma

642

Separát

Stlaní nebo přistýlání separátem je v současné době nejprogresivněji se vyvíjející technologie, co se podestýlky týče. Jedná se o pevnou část, která se získá z kejdy, po oddělení její pevné složky od tekuté. Tato technologie se dostává do popředí mimo jiné díky rozvoji bioplynových stanic.

Technologie velmi dobře zapadá do koloběhu kejdy na farmě. Při dobře zvládnutém technologickém postupu, lze tímto způsobem získat pohodlnou podestýlku s dobrými vlastnostmi.

Piliny a písek

Jejich hlavní problém na našem území jejich dostupnost. V případě písku i další problémy spojené s celkovým managementem tohoto materiálu při jeho použití jako podestýlky v boxových ložích. Zejména se jedná o čištění a sušení již použitého písku, které je nezbytné pro jeho vrácení do koloběhu. Neopomenutelné je i opotřebení některých technologií v důsledku použití písku, který samotný nebo ve spojení s vodou působí jako brusný papír. Pokud je možnost získat za rozumnou cenu piliny, nebo je-li dokonce v rámci podniku možnost z přidružené výroby mít stálý přísun pilin zadarmo, je tento typ podestýlky velmi vhodnou volbou. Pozor, na rozdílnou nasákavost pilin v závislosti na druhu dřeva a na tom zda jsou piliny ze dřeva proschlého nebo čerstvého.

Foto č. 2: Lože vystlané pískem, často využíváno v USA

562

2) Bezstelivové

Do bezstelivových boxů řadíme matrace.

Matrace nejsou faktickou podestýlkou, ale lze říci, že ji v jistém slova smyslu „zastupují“, protože dělají boxové lože pohodlnější. Technologie matracových loží je velice snadná na údržbu, co se managementu nastýlání a čištění týče. Tato výhoda je mnohdy vykoupena horším pohodlím, které matrace poskytují oproti stlaným ložím. Proto, se na klasické matrace v některých chovech začaly přistýlat. Někde toto opatření není plošné, ale týká se jen krav v první fázi laktace. Problémy mohou způsobovat zejména častější otlaky na končetinách, které můžeme někdy u tohoto typu technologie vidět. Proto, se někdy ještě na již instalované matrace přistýlá sláma, piliny, separát nebo písek.

Foto č.3: Matrace + separát s vápencem

P1030820

Vodní matrace byly vytvořeny se záměrem zamezení otlaků hlezenních kloubů. Celoplošný polštář snižuje tlakové body a přizpůsobí se tělu dojnice. Matrace rovněž poskytuje umělý sklon, který podporuje krevní oběh. Tepelná výměna s vodní kapsou snižuje tepelný stres dojnic.

Foto č.4: Vodní matrace AQUASTAR

aquastar-kolaz

Text a foto: redakce