Poměrně mladé plemeno Blonde d`Aquitaine (Plavé Aquitánské ) je masné plemeno vyšlechtěné v padesátých letech minulého století z místních plemen jihozápadní Francie (Blonde des Pyrénées, Guercy a Garonnaise). Chov plemene na našem území začal v roce 1991, kdy byl uskutečněn první import zvířat na naše území z Francie.

Základní charakteristika plemene

Plemeno je velkého tělesného rámce a jeho zbarvení, jak samotné jméno plemene napovídá, je celoplášťově plavé (načervenalé, žluté). Zvířata tohoto plemene mají jemnou pevnou kostru a velice dobré osvalení.

Krávy vynikají dobrou mléčností, která umožňuje dostatečnou výživu telat a jejich rychlý růst. Vynikající jatečné vlastnosti zvířat předurčují využití plemene jak v čistokrevné plemenitbě, tak při užitkovém křížení s jinými masnými plemeny a plemeny kombinovanými i mléčnými. Toto plemeno je vhodné spíše do intenzivního výkrmu, kde se nejlépe využije dobrá růstová schopnost plemene.

Plemeno je pozdní tzn. první telení je až ve věku přibližně tří let. Ačkoli se telata rodí s vyšší porodní hmotností (40–50 kg) probíhají porody snadno s nízkým výskytem komplikovaných porodů. Krávy jsou dlouhověké a mají dobré mateřské vlastnosti.

Tab. č.1: Cíle šlechtitelského programu

             Kategorie Hmotnost ve věku (kg) Výška v kříži (cm) ve věku 365 dnů
  210 dnů 365 dnů  
Býčci 350 540 135
Jalovičky 315 415 128
 

Kategorie – věk

Hmotnost (kg) Výška v kříži (cm)
Plemenice – 24 měsíců 640 138
Krávy – 60 měsíců 860 142
Plemenní býci – 36 měsíců 940 153

Graf č.1: Vývoj počtu krav v KUMP

Chovný cíl

Hlavním cílem současného šlechtění zůstává snaha o rozvoj a dále vytvoření populace zvířat moderního typu masného skotu, kombinujícího v sobě vynikají masnou užitkovost, při zachování dobré adaptability na přírodní prostředí, dobrých mateřských vlastností a vysoké pastevní schopnosti. Cílem šlechtění BA je:

  • zvyšování masné užitkovosti – zlepšování osvalení a rozvoj kostry
  • udržování maternálních vlastností – zejména produkční ukazatele a mléčnost
  • udržování těch vhodných vlastností plemene, které ho dělají odlišným typem – a to jak u kříženců, tak u čistokrevných zvířat (telecí maso, odstav, mladí býčci, jalovice a vyřazené krávy)
  • bezrohost – v návaznosti na celosvětové trendy šlechtění geneticky bezrohého skotu se i v českých podmínkách v současné době soustředí šlechtitelská práce BA na bezrohost

Produkční ukazatele

  • počet odchovaných telat – podle současné úrovně chovů je reálné dosažení 95 % narozených telat na 100 krav základního stáda a 88 až 90 odstavených telat na 100 krav
  • snadnost telení – hodnocení obtížnosti porodů vyjádřené procentem snadných porodů podle platné Metodiky kontroly užitkovosti skotu bez tržní produkce mléka (dále jen „Metodiky KUMP“) – stabilizace výsledků na úrovni 95 % snadných porodů
  • věk při 1. otelení – plemeno Blonde d’Aquitaine patří mezi pozdnější plemena; z tohoto důvodu je cílem šlechtění dosáhnout věku při prvním otelení od 30 do 40 měsíců
  • průměrné mezidobí – s ohledem na dosahovanou natalitu je cílem průměrné mezidobí 360–400. Při hodnocení tohoto ukazatele je třeba zohlednit využití embryotransferu a vyšší věk při prvním otelení oproti některým plemenům – ten musí být v chovu kompenzován dlouhověkostí– kráva by za život měla dát 6 až 8 telat (mimo ET).

Text: Jana Hrtúsová

zdroj: http://www.cschms.cz/DOC_SLECHTENI_program/178_Slechitelsky_program_BA.pdf