Dlouho se předpokládalo, že bílkoviny neboli proteiny jsou zdrojem energie. Ve skutečnosti však mají docela jinou funkci a to především jako zdroj aminokyselin. Aminokyseliny jsou základní stavební kameny kostí, svalů a téměř všech měkkých tkání v těle potřebných pro růst a obnovu. Proto jsou bílkoviny nezbytnou součástí krmné dávky, jelikož se neukládají do zásoby.

Bílkoviny jsou řetězce skládající se z různých kombinací 22 aminokyselin vyskytujících se v přírodě. Po požití je řetězec aminokyselin rozdělen v trávicím traktu pomocí trávicích enzymů a kyseliny chlorovodíkové na jednotlivé aminokyseliny, které jsou přes stěnu tenkého střeva absorbovány do krevního oběhu a uloženy v játrech. I když jsou aminokyseliny vstřebávány skoro nezměněné, koňské tělo má možnost vytvořit si některé z nich metabolickými procesy v játrech. Neumí si ovšem vytvořit všechny a 10 tzv. esenciálních (nepostradatelných), pak musí být dodávány v krmivu. Kvalitní zdroj bílkoviny je takový, který poskytuje dostatečné množství esenciálních aminokyselin, zejména první limitující aminokyselinu – lysin. Účastní se prakticky všech životně důležitých procesů – jsou zapojeny do syntézy hormonů, neurotransmiterů a enzymů, regulace spánku a krevního tlaku, ale jejich nejvýznamnější role je při tvorbě a opravě svalové tkáně a dalších měkkých tkání v těle.

Nedostatek bílkovin v krmné dávce, zejména pro mladé rostoucí koně, může mít mnoho negativních účinků včetně sníženého růstu, úbytku tělesné tkáně, pomalého růstu kopyt, nebo špatnou srstí. Potřeba dospělého koně je natolik nízká, že nedostatek je vzácný. Obvykle se vyskytne při pobytu na velmi špatných pastvinách nebo při krmení nekvalitním senem.

Běžnější a stejně škodlivý je přebytek bílkovin. Ty, které nejsou okamžitě použity se rozštěpí a uvolní atomy dusíku (zbytek molekuly se uloží) vázající se jako čpavek a molekulu močoviny. Amoniak a močovina jsou nakonec vylučovány močí, což vede ke zvýšenému příjmu vody a močení, případně silnému pachu čpavku ve stáji. Tento proces zbytečně zatěžuje organismus, zejména pak ledviny. Organismus toleruje nadbytek až ve výši trojnásobku záchovné dávky.

Množství dusíkatých látek potřebných v potravě závisí na potřebách jednotlivého koně. Obecná hodnota stravitelného proteinu je 0,6 g na kg/den. Velká zátěž (třídenní všestrannost, vytrvalostní závody) zvýší potřebu dospělých koní pro obnovu svalové hmoty a jako náhrada dusíku obsaženého v potu zhruba o 1-2%. Rostoucí koně mají vyšší požadavky na obsah bílkovin než dospělí koně ať už pracující nebo jen se záchovnou krmnou dávkou.

Tab č. 1 Doporučená hladina bílkovin pro různé věkové kategorie

(převzato: Lon D.Lewis, Feeding and Care of the Horse, 2nd edition, 1996)

TAB BÍLKOVINY

Obsah bílkovin v krmivu  

Obsah bílkovin je vyjádřen jako hrubé N-látky (bílkoviny obsahují zhruba 16% dusíku), ovšem toto číslo neodráží jejich celkovou kvalitu (která může být určena pouze profilem aminokyselin). Hodnota hrubých N-látek je založena na celkovém obsahu dusíku v krmivu, ale ne všechen je vázaný na bílkoviny. Dusík je obsažen i v purinech, kreatinu, amonných solí a nukleových kyselinách, z nichž všechny mohou být obsaženy v krmivu. Dostupnost aminokyselin v krmné dávce může být negativně ovlivněna denaturací nebo oxidací v důsledku dlouhého skladování nebo nesprávným zahříváním. Bílkoviny jsou jedním z dražších komponentů v krmné směsi.

Mezi tzv. bílkovinná krmiva patří:
  • sója, u koní krmena v podobě sojového extrahovaného šrotu vhodného pro rostoucí koně, březí a kojící klisny.
  • vojtěška a jeteloviny
  • sladový květ
  • rýžové otruby
  • semínka – slunečnicové, lněné

Foto č. 1 Jeteloviny

IMG_8053

Bílkoviny jako zdroj energie 

Zisk energie z bílkovin je metabolicky velmi nákladné. Vzniká 3-6x více tepla než u sacharidů a tuků a mnohem méně energie. Vzniklé teplo může být prospěšné v chladném počasí, ale také to může přispět k nadměrnému pocení. Tento způsob získávání energie je běžně využíván při dlouhodobém hladovění.

Marcela Otrubová
Fotografie: Michaela Znamínková, Votěch Zink
Zdroje: Lon D.Lewis, Feeding and Care of the Horse, 2nd edition, ISBN: 978-0-683-04967-1, 400 pages October 1996, Wiley-Blackwell