Poruchy plodnosti jsou jedním z hlavních důvodů, které vedou k vyřazování dojnic. Jednou z možných příčin může být i nedostatek betakarotenu, který má rozhodující vliv na kvalitu folikulů a celkově pozitivní účinky na plodnost a imunitní systém.

Obsah betakarotenu v krmivu

Vysoký obsah betakarotenu má zpravidla čerstvé krmivo a během konzervace a skladování rychle klesá.

Kdy lze očekávat nižší obsah betakarotenu v krmivu?
  • Špatně fermentovaná siláž
  • Dlouhá doba skladování
  • Sklizeň v nesprávném vegetačním období

Tab.č.1: Obsah betakarotenu v jednotlivých krmivech

 

Obsah betakarotenu mg/kg

Čerstvá vojtěška 100-400
Luční tráva – čerstvá 200-350
Vojtěškové seno 40-80
Travní senáž 30-50
Luční seno 10-30
Kukuřičná siláž 10-40
Obilí 0-4

Nedostatek betakarotenu a jeho vliv na plodnost

Betakaroten je provitamínem (prekurzorem) vitaminu A, nicméně jejich přímé biologické účinky se liší a to zvláště ve vztahu k reprodukci. Betakaroten (tedy výše jeho hladiny v krevním séru) má přímý pozitivní vliv na velikost žlutého tělíska, tím produkci progesteronu (větší šance udržení březosti) a jeho kvalitu. Nic z toho ale nebylo prokázáno v případě dotace vit. A, což poukazuje na důležitost tohoto prekurzoru pro metabolizmus.  Nedostatek betakarotenu se zřejmě podílí na méně plodných folikulech a i na kvalitě ovulovaného vajíčka. Betakaroten kromě plodnosti ovlivňuje i zdraví vemene.

Nedostatek karotenů a vitamínu A se může u skotu projevit na konci zimy a na jaře. Je tomu proto, že obsah betakarotenu v krmivu je po několika měsících skladování relativně nízký a zásoby vitamínu A vytvořené při krmení krmivem bohatým na karoten v létě jsou z velké části vyčerpány po 3-4 měsících nebo se během roku nevytvoří vůbec.

Nedostatek betakarotenu a vitaminu A může způsobit následující problémy:

– Opožděná ovulace a nedostatečně vyvinuté žluté tělísko
– Nepravidelný cyklus, tichá říje
– Potřeba více inseminací a delší interval telení

Bolus Beta Boost

Doplňkové krmivo pro zvířata ve formě bolusu, které bylo speciálně vyvinuto pro podporu říje a plodnosti skotu.

Bolus Beta Boost má několik výhod:

✓ Obsahuje β karoten pro optimalizaci cyklu plodnosti zvířete
✓ Pozitivní vliv na vývoj žlutého tělíska a ovulaci
✓ Zvyšuje procento březosti při první inseminaci
✓ Zkracuje interval telení

Podávání Beta Boost bolus

  • 1 bolus přibližně 20-30 dní před plánovanou dobou inseminace. Bolus se rozpustí za 20 dní.

V praxi se osvědčilo ještě i jiné schéma aplikace a sice 1. bolus 20-30 dnů před plánovaným zapuštěním a druhý bolus v den zapuštění. Pakliže se dělá kontrola březosti cca 30 dní po inseminaci a zvíře je jalové, aplikovat 3. bolus a zahájit OVSYNCH protokol. Předpoklad jsou zvířata bez patologie na pohlavních orgánech. Pokud ani po tomto pokusu zvíře nezabřezne, je třeba problém hledat jinde.

KONTAKT:

web: www.farmsystem.cz

e-mail: OFFICE@FARMSYSTEM.CZ

telefon: +420 702 121 787