Dnešní doba je provázaná mnoha aplikacemi, které si můžete stáhnout do svého mobilního telefonu nebo počítače. V následujícím článku Vám vybrané z nich představíme. Rádi bychom ještě upozornili, že k funkčnosti jednotlivých aplikací budete vždy potřebovat pravdivá data, aby byl zajištěn správný výstup z programů a aplikací.

1) FarmProfit

Je dostupný na stránkách Výzkumného ústavu živočišné výroby. Jedná se o ekonomický software, který slouží ke kalkulaci ekonomických ukazatelů základních odvětví zemědělství. Konečným výsledkem je vyčíslení hospodářského výsledku. V bloku živočišné výroby naleznete: chov skotu, výkrm býků, krávy bez tržní produkce mléka, výkrm prasat, produkci selat a výpočet minimální ceny za ustájení a ošetřování koní.

Cena: zdarma

Ke stažení: http://www.vuzv.cz/index.php?p=farmprofit&site=Poradenstvi

Obr. 1 Farm Profit

prof

2) Předpověď struktury stáda dojného skotu

Tento program pochází z USA. Program simuluje dynamiku populace stáda v měsíčním intervalu a následně předpokládá budoucí strukturu stáda. Jedná se o novinku v ČR, ohledně které bylo ve Výzkumném ústavu živočišné výroby pořádáno školení se samotným strůjcem Dr. Victorem E. Cabrerou. Program potřebuje k výpočtu následující ukazatele: věk při prvních otelení, počet narozených jalovic, úhyny telat, množství vyřazených telat a jalovic, vyřazování dojnic, mezidobí a počet krav ve stádě.

Cena: zdarma

Ke stažení (vstup do aplikace): http://www.vuzv.cz/index.php?p=predpoved_struktury_stada_skotu&site=Poradenstvi

Obr. 2 Výstup programu Předpoved struktury stáda dojného skotu v exelu

struktura

3) Hoofmanager

Hoofmanager je mobilní aplikace, která slouží k zaznamenávání a identifikování nemoci nohou u skotu. Krom nemocí lze zaznamenávat i aplikovanou léčbu a poškozené místo. Nasbíraná data jsou postupně zpracovávána do celkových přehledů.

Cena: zdarma

Ke stažení: http://www.farmsystem.cz/

Obr. 3 Hoofmanager

hoof

 

4) EkonMOD milk – Ekonomický model chovu dojnic

Aplikace určená pro farmy s produkcí mléka s cílem pomáhat zootechnikovi s efektivním řízením ekonomiky jeho chovu dojnic. Hlavní podstatou této aplikace je zjištění dopadu chovatelských ukazatelů na ekonomiku v podmínkách konkrétního podniku. Aplikace je ve slovenském jazyce, jelikož je dostupná z Výzkumného ústavu živočišné výroby v Nitre. Aplikace je částečně ve vývoji.

Cena: zdarma

 Aplikace je dostupná: http://madobis-sk.cvzv.sk/hd

Obr. č 4 EkonMod milk

ekonmilk

5) Ekonomika chovu prasat

Nástroj na hodnocení ekonomiky v chovu prasat. Aplikace je ve slovenském jazyce, jelikož je dostupná z Výzkumného ústavu živočišné výroby v Nitre. Aplikace poskytuje výsledky obratu stáda a reprodukce, ekonomické ukazatele efektivity chovu a modelované zootechnické a ekonomické parametry.

Cena: zdarma

Aplikace je dostupná: http://madobis-sk.cvzv.sk/osip/index.php?menu=o_stranke

 

Lucie Rysová

Zdroje:

Výzkumný ústav živočišné výroby Nitra – <http://www.vuzv.sk/>

Výzkumný útav živočišné výroby, v. v. i. Praha Uhříněves – <http://www.vuzv.cz/>

Firma FARMCZSYSTÉM, s.r.o. – <http://www.farmsystem.cz/>