Anglické ježdění jsme již přiblížili v předchozím článku, tentokrát se budeme zabývat westernem. Westernové ježdění vzniklo samozřejmě v USA, kde farmáři využívali koně při práci s dobytkem. Postupem času se z westernu stal spíše sport a hobby, i když dodnes existují farmy, kde farmaři se svými koňmi nahání stáda krav.

Jak už víme, základem každého ježdění je drezura. Ta westernová drezura se nazývá Reining. Každý westernový kůň, ať už závodní nebo pracovní někde v USA na farmě, musí umět reiningové prvky. Co se závodů týče, rozdělujeme westernové ježdění takto:

 1. Disciplíny, zaměřené na přiježděnost a ovladatelnost koně
 • REINING
 • FREESTYLE REINING
 • PLEASURE
 • TRAIL
 • HORSEMANSHIP
 • SHOWMANSHIP AT HALTER
 • WESTERN RIDING
 • SUPERHORSE

 

 1. Rychlostní disciplíny
 • BARREL RACE
 • POLE BENDING
 • SPEED RACE
 • STAKE RACE

 

 1. Pracovní (dobytkářské) disciplíny
 • CUTTING
 • WORKING COW HORSE
 • TEAM PENNING
 • RANCH SORTING

 

REINIG

Reining je jediná westernová disciplína, kterou zaštiťuje ČJF (Česká jezdecká federace). V reiningu soutěží dvojice (jezdec a kůň) a předvádí z jednu z úloh dle stupně obtížnosti. Úlohy obsahují prvky jako například sliding stop (kůň cválá a na pokyn jezdce na místě zastaví – viz obrázek), spin (točení koně na místě), roll back (po zastavení se kůň na místě otočí a ihned cválá kupředu). Dvojici hodnotí rozhodčí a vyhrává ten, kdo dostane nejvyšší známku. Pokud kůň vykopne nebo jezdec spadne, dvojice je diskvalifikována. Při Freestyle reiningu se jezdí na hudbu a dává se příležitost tvořivosti, časový limit na úlohu jsou 4 minuty, jsou předepsané určité cviky, které musí být předvedeny, ale jak si jezdec úlohu vytvoří, je na něm, stává se z něj tím padem takový choreograf.

PLEASURE

Jezdí více dvojic najednou po obvodu jízdárny a předvádějí různé cviky podle pokynů rozhodčího. Kůň by měl být uvolněný, ochotný přijímat cviky a hlavu by měl mít v přirozené poloze. Celkový dojem z této disciplíny by měl být pomalý, měkký, jednoduchý. Rozhodčí musí z celé skupiny soutěžících vybrat vítěze a určit pořadí.

TRAIL

Při trailu se posuzuje práce koně na překážkách, s kterými s může setkat při práci na farmě. Oceňuje se styl, rychlost provedení a poslušnost. Je postavena trať z různých překážek, kde se kůň předvede ve všech chodech. Jsou zde překážky jako například otevření, projetí a zavření branky, jízda přes kavalety, vodní příkop, jízda přes dřevěný most… Dvojice, která si nejlépe poradí s předepsanou tratí, vyhrává.

HORSEMANSHIP

Posuzuje je jezdcova schopnost provádět manévry v souladu se svým koněm, které předepsal rozhodčí cca hodinu před začátkem soutěže. Součástí disciplíny může být již zmíněný pleasure. Hodnotí se soulad jezdce a koně, správnost a provedení cviků a celková estetika.

SHOWMANSHIP AT HALTER

Jak už napovídá název – soutěž je o předvedení koně na ohlávce, avšak posuzuje se zda hlavně soutěžící, kůň je zde jen jako taková rekvizita. Rozhodčí hlavně posuzují schopnost a preciznost soutěžícího předvést danou úlohu.

WESTERN RIDING

V této disciplíně rozhodčí určí danou úlohu, která se skládá z kroku, klusu, cvalu, přechod přes kavaletu, přeskoky ve cvalu, couvání… Kůň je ohodnocen za kvalitu a čistotu cviku, reakci na jezdce, poslušnost, dispozice..

SUPERHORSE

Tato zajímavá disciplína je kombinací Trailu, Western riding, Reiningu a Pleasure. Jednotlivé části se řídí pravidly pro danou disciplínu. Této soutěže se mohou zúčastnit pouze čtyřletí koně a starší a pouze na páce s jednoručním vedením. Pravidla obsahují dvě možné úlohy, ale každá obsahuje tyto cviky –  branka, couvání, skok 50 cm, přeskoky ve cvalu aj.

BARREL RACE

Vítězem této disciplíny je dvojice, která nejrychleji zajede předepsanou trať v tomto případě vymezenou třemi barely, které tvoří trojúhelník. Dvojice kolem každého musí uzavřít plnou smyčku. Z převržení barelu dvojice získává trestné body v podobě přičtení pěti sekund navíc.

POLE BENDING

Trať Pole bendingu tvoří šest tyčí v řadě za sebou a v předepsané vzdálenosti. Soutěžící si může vybrat, z které strany bude začínat a dále postupuje podle pravidel – rovně podél tyčí, poslední tyč objet, slalom mezi tyčemi, první tyč objet, slalom mezi tyčemi, poslední tyč objet a rovně podél tyčí do cíle. Za poražení tyče je opět penalizace +5 vteřin.

SPEED RACE

Je to kombinace Barrel race a Pole bending, trať tvoří dva barely a čtyři tyče. Opět vyhrává nejrychlejší dvojice

STAKE RACE

Soutěž je pouze pro mladé jezdce (13 let a méně). Trať je tvořena dvěma kůly mezi nimiž je pomyslná startovací čára. Úkolem jezdce je co nejrychlejí projet trať ve tvaru osmičky.

CUTTING

Soutěžící si vybere ze stáda dobytka jeden kus a musí ho od stáda oddělit a zabránit mu, aby se do stáda vrátil. Od stáda ho jezdec musí udržet 2,5 minuty. Dvojice pak dostává od rozhodčích bodové hodnocení.

WORKING COW HORSE

Disciplína se skládá ze dvou částí – Cow work a Reining. Pro hodnocení je nejdůležitější, zda má kůň tele stále pod kontrolou, prokazuje cit pro tele a schopnost provést práci bez výraznějších pobídek. Kůň pracuje pouze s jedním kusem dobytka. V první části soutěže musí udržet tele na jednom místě, hnát ho po stěně a uzavřít velký kruh. V druhé části soutěže je vybrána jedna z úloh.

TEAM PENNING

V této soutěži je tříčlenný tým, který musí oddělit od stáda tři kusy dobytka a násleně je nahnat do ohrady. Telata jsou označena stejným číslem. Vítězí nejrychlejší tým a tým, který má v ohradě větší množství telat. Časový limit je 60, 75 nebo 90 vteřin.

RANCH SORTING

Zde je dvojčlenný tým, který musí přehnat desetihlavé stádo z jednoho konce ohrady do druhého. Úkolem je vytřídit co nejvíce kusů a ve správném pořadí. Časový limit je stejný jako u Team penningu.

Toto jsou nejzákladnější westernové disciplíny, samozřejmě existuje mnoho dalších ať už klasických, rychlostních nebo dobytkářských. Avšak všechny tyto disciplíny se spolu vzájemně propojují a stále platí, že základem všeho je drezura čili Reining.

 

Tereza Kosobudová

zdroje a obrázky:
http://www.wrc.cz/
http://www.watani.cz/