Na území andorrského knížectví vzniklo, a je také téměř výhradně chováno, plemeno bruna d´andorra, které v České republice oficiálně nazýváme andorský hnědý skot (DD). Jedná se o výrazně zmasilá zvířata, která jsou velmi vhodná do extenzivních podmínek. Historie tohoto plemene je dozajista rozsáhlá, ale na podložené a dostupné písemné záznamy poměrně chudá. Vznik andorského rustikálního plemene jako takového, se dle dostupných informací datuje někdy k začátku 20. století, kdy byli do knížectví dovezeni z Alp býci, kteří se díky svým vlastnostem stali zlepšovateli a dali za vznik plemeni bruna d´andorra. Jednalo se údajně o plemeno brown-swiss (švýcarský hnědý skot) a o plemeno pardo-alpine (alpský hnědý skot). Často se informace z různých zdrojů rozporují a je tak velmi těžké udělat si ucelený obrázek o vývoji a současném stavu tohoto zajímavého plemene.

Základní charakteristika plemene

Pro andorský hnědý skot je charakteristický střední (velký) tělesný rámec s kohoutkovou výškou kolem 135 cm (u krav 135 až 145 cm, u býků 145 až 150 cm). Hmotnost krav se pohybuje v rozsahu 650 až 750 kg, u býků 1 000 až 1 100 kg. Požadována je výrazná kapacita těla, protože toto plemeno musí být schopno přijmout velké množství píce. Obvod hrudi by se proto měl pohybovat kolem 185 až 195 cm. Důležité je také utváření končetin, protože zvířata musí zvládnout pohyb v obtížném horském terénu a být schopná ujít delší vzdálenost za pastvou. Také tvar vemene je sledovaným znakem, zejména jeho hloubka a utváření struků, které musí být velikostně optimální z důvodu zajištění bezproblémového sání telat.

Tab. č.1 Cíle šlechtitelského programu

             Kategorie Hmotnost ve věku (kg) Výška v kříži (cm) ve věku 365 dnů
  210 dnů 365 dnů  
Býčci 310 485 126
Jalovičky 265 350 119
Kategorie – věk Hmotnost (kg) Výška v kříži (cm)
Plemenice – 24 měsíců 540 131
Krávy – 60 měsíců 775 143
Plemenní býci – 36 měsíců 1050 145

 

Graf č. 1 Vývoj počtu krav v KUMP

Chovný cíl

Při šlechtění andorského hnědého plemene je kladen důraz na zlepšení, rozvoj a stabilizaci úrovně znaků charakterizujících mateřské vlastnosti, zvýšení masné užitkovosti, ale také na udržení dalších charakteristických vlastností plemene (chodivost, adaptace na vysokohorské podmínky, klidný temperament, kvalita masa).

Produkční ukazatele

Plemenice
  • počet odchovaných telat na 100 krav základního stáda – minimálně 95
  • hodnocení obtížnosti porodů vyjádřené procentem snadných porodů podle platné Metodiky kontroly užitkovosti skotu bez tržní produkce mléka (dále jen „Metodiky KUMP“) – min. 95 %
  • věk při 1. otelení by neměl být vyšší než 40 měsíců (doporučuje se první připouštění jalovic ve věku 24 až 28 měsíců)
  • průměrná délka mezidobí – 360 až 400 dnů, při hodnocení tohoto ukazatele je třeba zohlednit využití embryotransferu
  • pořadí otelení by mělo odpovídat věku plemenice
Plemenní býci
  • býci v přirozené plemenitbě – dle počtu březích plemenic v závislosti na délce připouštěcího období
  • hodnocení průběhu porodu a hmotnosti telat při narození – na základě výsledků KUMP

 

Jana Hrtúsová

zdroj: Atlas plemen hospodářských zvířat, Stupka a kol., ČSCHMS

foto: https://web2.mendelu.cz/af_291_projekty2/vseo/print.php?page=4614&typ=html