Skupina Identita a demokracie v Evropském parlamentu vás zve na třetí ročník mezinárodní konference „Budoucnost evropského zemědělství 2021“, která se koná dne 1. 12. 2021, 9.00 – 15.10.
Vzhledem k aktuálním omezením v souvislosti se situací COVID-19 bude konference pořádána online a živě vysílána na této stránce.
Program konference je rozdělen do 2 přednáškových bloků, v nichž vystoupí:
První přednáškový blok (🕑9:00 – 11:45)
✅ MUDr. Ivan David, CSc, poslanec Evropského parlamentu, koordinátor ve Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova (AGRI) přednese úvodní slovo;
✅ Doc. RNDr. Jan Pokorný, CSc, ředitel společnosti ENKI, o.p.s., přednese příspěvek na téma „Člověk působí extrémy klimatu likvidací oběhu vody – náprava je možná“;
✅ Za ministerstvo zemědělství ČR vystoupí Ing. Kateřina Bělinová, ředitelka odboru přímých plateb a Ing. Alena Kubů, vedoucí oddělení obecné strategie, analýz, monitorování a hodnocení PRV. Název jejich vystoupení je „Příprava Strategického plánu SZP na období 2023-2027 v České republice“;
✅ Bohumír Dufek, předseda Odborového svazu pracovníků zemědělství a výživy – Asociace svobodných odborů ČR se bude ve svém příspěvku zabývat tématem „Současná zemědělská problematika a udržitelný rozvoj ve výrobě potravin“;
✅ Philippe Chevallier-Chantepie, politický poradce ve Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova v Evropském parlamentu vystoupí s příspěvkem na téma „Dopad strategie Z farmy na vidličku na francouzské zemědělství“;
✅ Josef Emanuel Faessler, výzkumný asistent pro výbory „Energie a průmysl“ a „Životní prostředí a klima“ v Evropském parlamentu se ve svém vystoupení zaměří na téma „Transformace evropské energetiky“.
Druhý přednáškový blok (🕑12:15 – 15:10)
✅ Gilles Lebreton, PhD et PhD, poslanec Evropského parlamentu, člen Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova (AGRI) vystoupí s příspěvkem na téma “Evropské zemědělství pod hrozbou Green Dealu”;
✅ Mara Bizzotto, poslankyně Evropského parlamentu, členka Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova (AGRI) si připraví příspěvek na téma: „Země bez zemědělství je země bez budoucnosti“;
✅ Ing. Zdeněk Jandejsek, CSc, generální ředitel společnosti RABBIT Trhový Štěpánov a.s., člen Představenstva Agrární komory ČR bude mít prezentaci pod názvem „České zemědělství a potravinářství před Zeleným údělem a po jeho implementaci“;
✅ Mgr. Ing. Jarmila Dubravská, PhD, členka Evropského hospodářského a sociálního výboru vystoupí s příspěvkem na téma: “Zelený úděl, příležitost nebo porážka Evropské unie”;
✅ Ing. Martin Pýcha, předseda Zemědělského svazu, přednese příspěvek na téma „Udržitelné zemědělství z pohledu Zemědělského svazu“;
✅ Ing. Jiří Zelenka, předseda představenstva ZD Krásná Hora nad Vltavou a.s. se ve svém vystoupení zaměří na téma „Skot a budoucnost evropského zemědělství“;
✅ Ing. Martin Ludvík, předseda Ovocnářské unie ČR se ve svém vystoupení bude zabývat ovocnářstvím a přednese příspěvek pod názvem „Včerejšek je historie, zítřek je tajemství, dnešek je dar“;
✅ Ing. Tomáš Havrlant, Starosta obce Vernéřovice a chovatel ovcí zakončí konferenci s příspěvkem pod názvem „Vlci napříč Evropou“.